Μάρκετινγκ υπηρεσιών υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866772 227 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καντζανού Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πολλάλης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μάρκετινγκ υπηρεσιών υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μάρκετινγκ υπηρεσιών υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται την εφαρµογή του μάρκετινγκ υπηρεσιών υγείας µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Στα πλαίσια της εργασίας έγινε έρευνα σε μορφή ερωτηματολογίου με σκοπό να διασαφηνιστεί η επιρροή των social media στους χρήστες Υπηρεσιών Υγείας. Τα αποτελέσματα της εργασίας αναμένεται να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς να κατανοήσουν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, με συνέπεια να βελτιωθεί η διαδικασία διανομής και προσφοράς των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα μας.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αρχές της επιστήµης του marketing τόσο σε ιστορικό επίπεδο, όσο και στα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας. Συγκεκριµένα ορίζεται η έννοια και αναλύεται η εξέλιξή του µε την πάροδο των χρόνων. Έπειτα γίνεται αναφορά στο µίγµα marketing αλλά και στα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του.
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και οι αλλαγές που επέρχονται µε την χρησιµοποίηση τους. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα και στο πόσο έχουν διεισδύσει στον ελληνικό λαό.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στον κλάδο της υγείας. Περιγράφεται δηλαδή το πόσο σημαντικά είναι σε αυτό το χώρο, ποια είναι δηλαδή τα οφέλη τους, αλλά και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορούν να επιφέρουν.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η ερευνητική ανασκόπηση αναφέροντας το σκοπό και το στόχο της έρευνας, τη μεθοδολογία καθώς και τους ερευνητικούς περιορισμούς.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για την παρούσα διπλωµατική. Συγκεκριµένα, γίνεται η εξαγωγή των αποτελεσμάτων που είχε ως σκοπό να διερευνηστούν κατά πόσο συµµετέχουν οι χρήστες του διαδικτύου στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για θέµατα που αφορούν τον τοµέα της υγείας.
Τέλος στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η αποτύπωση των συμπερασμάτων με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υγείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
88
Γιαννακοπούλου_Ειρήνη.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο