Πολιτικός Λόγος και Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις 1895, 1899, 1913

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866805 128 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Διακογεωργίου Αικατερίνη-Παναγιούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δασκαλάκης Δημοσθένης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτικός Λόγος και Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις 1895, 1899, 1913
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πολιτικός Λόγος και Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις 1895, 1899, 1913
Περίληψη:
Η τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάζεται, εκτός από την Πολιτεία, και από πολιτικούς, θρησκευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες μιας χώρας. Στην Ελλάδα η εκάστοτε εκλεγμένη Κυβέρνηση διαμορφώνει την Εκπαιδευτική Πολιτική ασκώντας την κρατική εξουσία και εκφράζοντας πολιτικό λόγο και αντίλογο στη Βουλή των Ελλήνων, μέσα από τα εκπαιδευτικά μέτρα που θα εφαρμόσει. Η θεμιτή επίτευξη μιας υγιούς εκπαιδευτικής πολιτικής του εκάστοτε κράτους μπορεί να παρέχει μια σταθερή βάση, πάνω στην οποία τίθενται τα θεμέλια ενός καλά οργανωμένου και λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ιστορικής και κοινωνιολογικής ανάλυσης των πολιτικών λόγων που εκφωνήθηκαν και εν συνεχεία καταγράφτηκαν στα Πρακτικά Αρχεία της Βουλής των Ελλήνων κατά τις περιόδους των εκπαιδευτικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών των 1895, 1899 και 1913. Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα για τους εκφωνημένους πολιτικούς λόγους και ανάλυσης των πρακτικών αρχείων της Βουλής δεν έχει ερευνηθεί σε σημαντικό βαθμό. Επομένως, η συγκέντρωση στοιχείων, η μελέτη και η κατανόηση τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενδιαφέρουσα.
Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση και εμβάθυνση των τριών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και των προσπαθειών αναμόρφωσης και βελτιστοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας κατά τις περιόδους εκείνες. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, ο πρώτος βασικός άξονας της μελέτης είναι το πρώτο μέρος που αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο και το δεύτερο στην παράθεση και ανάλυση των πολιτικών λόγων. Ο δεύτερος βασικός άξονας της εργασίας αποτελεί το δεύτερο μέρος, το οποίο αναπτύσσεται σε τρία κεφάλαια, τα οποία αφορούν τους πολιτικούς λόγους και ανάλυση των πρακτικών της Βουλής καθώς και των εφημερίδων των συζητήσεων κατά τις χρονολογίες 1895, 1899 και 1913. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των γενικών συμπερασμάτων των χρονολογικών περιόδων της ιστορικο-κοινωνιολογικής ανάλυσης τόσο για κάθε περίοδο όσο και συγκριτικά στο σύνολό τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτικός Λόγος, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, Εκπαιδευτική Πολιτική, Πρακτικά Αρχεία της Βουλής των Ελλήνων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
296
Αριθμός σελίδων:
107

Διακογεωργίου Αικατερίνη Παναγιούλα ''Ο Πολιτικός Λόγος''.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.