Κοινωνικές δεξιότητες και Προαγωγή ψυχικής υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866864 164 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-22
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ιωάννου Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασιλειάδου Μαρία, Αν. Καθηγήτρια, ΤΚΘ, ΕΚΠΑ
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Γιώτσα Άρτεμις, Αν. Καθηγήτρια, ΠΤΝ, ΠΙ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνικές δεξιότητες και Προαγωγή ψυχικής υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κοινωνικές δεξιότητες και Προαγωγή ψυχικής υγείας
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο εντοπισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων προαγωγής ψυχικής υγείας, τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, εξετάστηκε ο ρόλος της διάρκειας, του περιεχομένου και του είδους των προγραμμάτων με βάση το επίπεδο παρέμβασης και επιπλέον, ο ρόλος των συντονιστών και του εγχειριδίου, στην αποτελεσματικότητα προγραμμάτων καθολικού τύπου (“universal”) στις κοινωνικές δεξιότητες παιδιών. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συστηματικής ανασκόπησης. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις “Pub Med”, “Scopus”, “WilsonOmnifile” και στην μηχανή αναζήτησης “Google Scholar”. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης εντάχθηκαν συνολικά δεκαεννέα μελέτες με έτη δημοσίευσης από το 2007 έως το 2017. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η διάρκεια των προγραμμάτων ενδεχομένως συνδέεται με το είδος της προσέγγισης (“bottom-up”, “top-down”), με τα προγράμματα “bottom-up” να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να έχουν αποτελέσματα στις κοινωνικές δεξιότητες. Τα πολύ-παραγοντικά προγράμματα παρουσιάζονται να είναι αποτελεσματικότερα σε σχέση με τα μονό-παραγοντικά. Επιπλέον, τα προγράμματα φαίνεται να είναι αποτελεσματικά όταν συντονίζονται από εκπαιδευτικούς. Είναι πιθανό η αποτελεσματικότητα τους να συνδέεται με τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της τάξης. Δεν εντοπίστηκαν ευρήματα σχετικά με τον ρόλο του περιεχομένου των προγραμμάτων και της χρήσης εγχειριδίου. Τέλος, τα παραπάνω αποτελέσματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένων των περιορισμών της έρευνας και της ετερογένειας των μελετών. Ο ρόλος της διάρκειας, της προσέγγισης και του είδους των προγραμμάτων προαγωγής ψυχικής υγείας με βάση το επίπεδο παρέμβασης, καθώς επίσης και ο ρόλος των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων/παρεμβάσεων στις κοινωνικές δεξιότητες χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
προαγωγή ψυχικής υγείας, κοινωνικές δεξιότητες, αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων, κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, προγράμματα καθολικού τύπου, προσέγγιση “bottom-up”, προσέγγιση “top-down”, πολύ-παραγοντικά, μονό-παραγοντικά προγράμματα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
145
Αριθμός σελίδων:
113

Διπλωματική Εργασία-Ιωάννου Κωνσταντίνα.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.