Έκφραση CART (mRNA) στα κοκκώδη κύτταρα σε πληθυσμό γυναικών IVF/ICSI. Συσχετισμός με βάρος και με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866899 251 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-22
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ραουάσντε Ράμι
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουτράδης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δρακάκης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ντόμαλη Κατερίνα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έκφραση CART (mRNA) στα κοκκώδη κύτταρα σε πληθυσμό γυναικών IVF/ICSI. Συσχετισμός με βάρος και με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Έκφραση CART (mRNA) στα κοκκώδη κύτταρα σε πληθυσμό γυναικών IVF/ICSI. Συσχετισμός με βάρος και με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ)
Περίληψη:
Σήμερα η υπογονιμότητα έχει εξελιχθεί από ένα παγκόσμιο σύγχρονο φαινόμενο σε μια νέα ασθένεια καθώς ολοένα και περισσότερα ζευγάρια φαίνεται να πάσχουν από αυτή. Τα τελευταία 40 χρόνια η απάντηση της ιατρικής στο φαινόμενο αυτό ονομάζεται υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και περιλαμβάνει πλήθος τεχνικών που εφαρμόζονται με σκοπό την αποκατάσταση της γονιμότητας και κατ’ επέκταση της αναπαραγωγικής υγείας των ατόμων.
Στις γυναίκες κύρια αναπαραγωγική μονάδα των ωοθηκών είναι τα ωοθυλάκια. Κάθε ωοθυλάκιο ανάλογα με το εξελεγκτικό στάδιο που βρίσκεται απαρτίζεται από διάφορους κυτταρικούς τύπους, το ωάριο που είναι ο θηλυκός γαμέτης τα κοκκώδη κύτταρα και τα κύτταρα θήκης. Το ωάριο διαχρονικά αποτέλεσε το κύριο στόχο μελέτης της γονιμότητας στις γυναίκες, όμως τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί στα υπόλοιπα κύτταρα που απαρτίζουν το ωοθυλάκιο και περιβάλλουν το ωάριο. Ειδικότερα, φαίνεται πως τα κοκκώδη κύτταρα μπορούν να λειτουργήσουν ως «καθρέφτης» της ποιότητας του ωαρίου και της υγείας του ωοθυλακίου. Τα κοκκώδη κύτταρα αποτελούν στρώμα κυττάρων που εμφανίζονται στο ωοθυλάκιο και το συνοδεύουν καθ’ όλη την αναπτυξιακή του πορεία, ενώ είναι απαραίτητα για τη σωστή του ωρίμανση.
Εξαιτίας της παρουσίας των κοκκωδών στα ωοθυλάκια, αλλά κυρίως λόγω της αμφίδρομης επικοινωνίας τους τόσο με τα υπόλοιπα κύτταρα (κοκκώδη και κύτταρα θήκης) όσο και με το ωάριο αναπτύχθηκε έντονο ενδιαφέρον, για την αλληλεπίδραση τους αυτή, σε επίπεδο έκφρασης γονιδίων και πρωτεϊνών. Σκοπός της μοριακής βιολογίας είναι να ανακαλύψει καινούργια γονίδια που θα αποτελέσουν μοριακούς δείκτες για τη ποιότητα του ωοθυλακίου και του ωαρίου και θα μαρτυρούν τη γονιμοποιητική ικανότητα του ατόμου. Επίσης, η δυνατότητα γενετικής επεξεργασίας και όχι μόνο, των κύτταρων που περιβάλλουν το ωάριο και όχι του ιδίου του ωαρίου επιτρέπει τη λήψη συμπερασμάτων με έναν μη επεμβατικό τρόπο από μια πλούσια αποθήκη κυττάρων.
Το γονίδιο CART (Cocaine and amphetamine regulated transcript), έχει γίνει στόχος έρευνας πολύ πρόσφατα και ήδη είναι γνωστές οι δράσεις του που εντοπίζονται κυρίως στον εγκέφαλο συμπεριλαμβανομένης και της υπόφυσης. Έχει συσχετιστεί με πλήθος λειτουργιών ενώ εμφανίζει ξεκάθαρο ρόλο στο μονοπάτι ανταπόκρισης της λεπτίνης, για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα γονίδιο ανορεξίας. Γίνεται αντιληπτό κατά συνέπεια ότι η έκφραση του συγκεκριμένου γονιδίου σχετίζεται με το βάρος και το δείκτη μάζας σώματος των ατόμων.
Σε όλα τα παραπάνω δεδομένα στηρίχτηκε η υπόθεση της παρούσας εργασίας, εάν δηλαδή σε υπογόνιμες γυναίκες με μη φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος εμφανίζεται διαφοροποίηση στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου CART στα κοκκώδη κύτταρα. Τα αποτελέσματα του πειράματος επιβεβαίωσαν την αρχική μας υπόθεση σε σημαντικό βαθμό, φανερώνοντας μια θετική συσχέτιση μεταξύ του BMI των γυναικών και την έκφραση του CART.
Αν και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, λόγω του σχετικά μικρού αριθμού γυναικών, καθιστώντας έτσι αναγκαία τη περαιτέρω διερεύνηση που πιθανότατα θα επιβεβαιώσει τις υποψίες μας. Στη περίπτωση αυτή, το CART μόνο του ή και σε συνδυασμό με άλλα γονίδια, θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό μοριακό δείκτη της ποιότητας του ωοθυλακίου εν γένει κάτι που θα βοηθούσε τους επιστήμονες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην a priori εφαρμογή κατάλληλης εξατομικευμένης θεραπευτικής διαδικασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
CART , CARTPT, Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ), Κοκκώδη Κύτταρα, Αναπαραγωγή, Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, IVF
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
205
Αριθμός σελίδων:
146
Rami_Raouasnte Msc.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο