Εθισμός στην τροφή: Προσαρμογή και μελέτη της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου Yale Food Addiction Scale σε ελληνικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866940 209 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-22
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ξυράφη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φραγκίσκος Γονιδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ηλίας Τζαβέλλας, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εθισμός στην τροφή: Προσαρμογή και μελέτη της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου Yale Food Addiction Scale σε ελληνικό πληθυσμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εθισμός στην τροφή: Προσαρμογή και μελέτη της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου Yale Food Addiction Scale σε ελληνικό πληθυσμό
Περίληψη:
Το γεγονός ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξάνονται ολοένα και περισσότερο στη
χώρα μας καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση του φαινομένου για την εξάρτηση από την
τροφή. Πρωταρχικός στόχος μας είναι η στάθμιση της Κλίμακα Εξάρτησης Τροφίμων
Yale Food Addiction Scale (YFAS), ώστε να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε ως ερ-
γαλείο μέτρησης για την εξάρτηση από την τροφή και στην Ελλάδα.
Παρατηρείται αξιοσημείωτο ποσοστό των διαγεγνωσμένων με εθισμό σε τροφές σε
ποσοστό 22,2% σε 180 παχύσαρκους παρακολουθούμενους ηλικίας 18-65 ετών και
εν προκειμένω στα δύο εξειδικευμένα κέντρα παχυσαρκίας της Αττικής, στο Παράρ-
τημα του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών (Ν:158) και στο Διαιτολογικό του Γενικού
Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ» (Ν=22).
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο συγκεκριμένος κλινικός πληθυσμός εμ-
φανίζει ένα σημαντικό ποσοστό εξάρτησης από τις τροφές ανεξάρτητα από το φύλο
(53 άνδρες και 127 γυναίκες). Δεν παρατηρείται διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα και
σε σχέση με την ηλικία σε όλους τους τομείς του YFAS στην ελληνική έκδοση.
Παράλληλα η διερευνητική ανάλυση παραγόντων (exploratory factor analysis, EFA)
ανέδειξε μια λίγο διαφορετική δομή του ερωτηματολογίου στον ελληνικό πληθυσμό,
όπου αναδείχθηκαν 7 παράγοντες έναντι των 8 της αρχικής ξένης έκδοσης.
Ωστόσο, οι περισσότεροι παράγοντες έδειξαν τιμή εντός ορίων με συντελεστή
Cronbach’s alpha πάνω από 0.70, τιμή που δείχνει ικανοποιητική εσωτερική συνοχή.
Η συσχέτιση της ελληνικής βαθμολόγησης του ελληνικού YFAS σε σχέση με αυτήν
του αρχικού YFAS είναι μέτριας στατιστικά σημαντικής συχέτισης και με το EAT-26
και με το BMI. Έτσι ενισχύεται η συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity) του
ελληνικού YFAS για να μπορεί να χρησιμοποιείται σε έρευνες που αξιολογούν τον
εθισμό στις τροφές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εθισμός από την τροφή, Παχυσαρκία, Κλίμακα Εξάρτησης Τροφίμων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
138
Αριθμός σελίδων:
92
Xyrafi Eleni Master.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο