Το άγχος των εξετάσεων και η ψυχική ανθεκτικότητα σε εφήβους μαθητές Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867091 155 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μαντά Κυριακή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στυλιανός Χριστογιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Γεράσιμος Κολαΐτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γιαννοπούλου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το άγχος των εξετάσεων και η ψυχική ανθεκτικότητα σε εφήβους μαθητές Λυκείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το άγχος των εξετάσεων και η ψυχική ανθεκτικότητα σε εφήβους μαθητές Λυκείου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Στην ελληνική κοινωνία η σημασία που αποδίδεται στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα μια μεγάλη μερίδα μαθητών να εκδηλώνει αυξημένο άγχος στη διάρκεια αυτής της περιόδου προετοιμασίας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης υπήρξε η διερεύνηση του γενικού άγχους (καταστασιακού και μόνιμου) και της ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου στη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Μέθοδος-Υλικό: Συμμετείχαν 200 μαθητές, 88 αγόρια και 112 κορίτσια, από Λύκεια της Κορινθίας. Για τη διερεύνηση του άγχους και της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν: α) ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο δημογραφικών δεδομένων, β) Το Ερωτηματολόγιο Άγχους κατάστασης και Προδιάθεσης για παιδιά (STAIC) και γ) η κλίμακα ψυχικής ανθεκτικότητας (CD-RISC).
Αποτελέσματα: Τα ευρήματα έδειξαν μη στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το βαθμό καταστασιακού και μόνιμου άγχους και της τάξης φοίτησης. Συνολικά, τα κορίτσια έδειξαν περισσότερο καταστασιακό και μόνιμο άγχος σε σχέση με τα αγόρια, ενώ τα αγόρια σημείωσαν υψηλότερο σκορ σε περισσότερες διαστάσεις της κλίμακας ανθεκτικότητας από ότι τα κορίτσια. Οι μη Έλληνες μαθητές εμφάνισαν περισσότερο καταστασιακό άγχος και λιγότερη ψυχική ανθεκτικότητα σε στατιστικά σημαντικό βαθμό σε σχέση με τους Έλληνες. Ακολούθως, τα παιδιά πατέρων με ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης εμφάνισαν λιγότερο μόνιμο άγχος συγκριτικά με εκείνους που είχαν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ οι μαθητές με ανώτατο και ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας και πατέρα εμφάνισαν υψηλότερη ανθεκτικότητα. Τέλος, μέτριες αρνητικές συσχετίσεις βρέθηκαν ανάμεσα στη ψυχική ανθεκτικότητα και στο καταστασιακό και μόνιμο άγχος.
Συμπεράσματα: Tο άγχος (καταστασιακό και μόνιμο) και η ψυχική ανθεκτικότητα στην εφηβεία, μολονότι δε σχετίζονται με την τάξη φοίτησης, αλληλεπιδρούν σημαντικά με δημογραφικούς παράγοντες όπως: το φύλο, η καταγωγή και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθητές, Πανελλήνιες εξετάσεις, Καταστασιακό άγχος, Μόνιμο άγχος, Ψυχική ανθεκτικότητα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
223
Αριθμός σελίδων:
121
Μαντά Κυριακή μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΠΜΣ Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο