Καρκίνος στην παιδική ηλικία. Επιπτώσεις στην εικόνα σώματος και τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867113 224 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-28
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κυρούση Έλλη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Δημήτριος Δικαίος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καρκίνος στην παιδική ηλικία. Επιπτώσεις στην εικόνα σώματος και τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καρκίνος στην παιδική ηλικία. Επιπτώσεις στην εικόνα σώματος και τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία
Περίληψη:
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια να εξετασθούν οι επιπτώσεις του καρκίνου στην παιδική ηλικία, στο τότε αναπτυσσόμενο σώμα και ψυχισμό, στην εικόνα σώματος και τη στάση του ατόμου απέναντι στη σεξουαλικότητα στην εφηβεία.
Το κεντρικό επιχείρημα που θα αναπτυχθεί θα είναι βασισμένο πάνω σε κλινικό υλικό έφηβης που στην παιδική ηλικία εμφάνισε καρκίνο. Θα γίνει αναφορά στην επανεμφάνιση στην εφηβεία, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση ή με άλλη μορφή των εκδηλώσεων της συμπτωματολογίας του καρκίνου (χωρίς να ξανανοσήσει), που αντιμετώπισε το άτομο ως παιδί (απώλεια κιλών, πτώση μαλλιών κ.α.). Η μελέτη αυτή θα αφορά κυρίως στη σφαίρα των ψυχικών εκδηλώσεων και ειδικότερα σε φαινόμενα της συμπεριφοράς και των σωματοποιήσεων, στις αντικειμενότροπες σχέσεις, και στην επίδραση των τραυματικών εμπειριών, που σχετίζονται με τις ανεπάρκειες της ψυχικής λειτουργίας και την εμφάνιση της παθολογίας.
Έμφαση δίνεται στην προσπάθεια διερεύνησης της παθολογίας του Εγώ, διερευνώντας τα πρώιμα ψυχικά τραύματα, τους πρώιμους μηχανισμούς άμυνας, τις καθηλώσεις, τα ναρκισσιστικά ελλείμματα και την επανεμφάνιση των ελλειμμάτων αυτών στην εφηβεία. Επίσης σημαντική είναι η αναφορά στην παλινδρόμηση της λίμπιντο που συνδέεται με την παιδική παντοδυναμία. Ακόμα θα αναφερθούν οι ψυχικές άμυνες σε διαδικασίες απώλειας και πένθους και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που έγιναν ώστε να κρατηθεί το νόημα των αντικειμένου.
Η μεθοδολογία της έρευνας που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Μελέτη Περίπτωσης. Το σκεπτικό της εργασίας αφορά κυρίως στην κλινική παρατήρηση για την κατανόηση και την ερμηνεία του υλικού (συνειδητού και ασυνείδητου) που μας παρέχει η ασθενής. Στόχος είναι η εμβάθυνση και κατανόηση των κλινικών φαινομένων η προσπάθεια αναλυτικής αναφοράς της περίπτωσης που μελετάται, της προσωπικότητάς της, της αλληλουχίας των γεγονότων, των συγκρούσεων κ.α.
Σημαντική θα είναι η αναφορά στην πολύ καθοριστική συμβολή της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας στην βαθύτερη κατανόηση της σχέσης των αναπτυξιακών σταδίων και των εκδηλώσεων στην σωματική και ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του ατόμου.
Σκοπός: Επιδιώκεται λοιπόν, η σύνδεση, η μελέτη και η ερμηνεία των εκδηλώσεων μιας τραυματικής εμπειρίας στην παιδική ηλικία (καρκίνος), με την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και την εικόνα σώματος του ατόμου στην εφηβεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εικόνα σώματος, Σεξουαλικότητα, Εφηβεία, Καρκίνος, Παιδική ηλικία, Μελέτη περίπτωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
50
Kyrousi Elli Master.pdf (488 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο