Δυνατότητες και προβλήματα ψυχικής υγείας, χρήση ουσιών και ελεύθερος χρόνος μαθητών Γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867171 130 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-28
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τσεκούρα Αποστολία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεράσιμος Κολαΐτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μινέρβα-Μελπομένη Μαλλιώρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Παπανικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δυνατότητες και προβλήματα ψυχικής υγείας, χρήση ουσιών και ελεύθερος χρόνος μαθητών Γυμνασίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δυνατότητες και προβλήματα ψυχικής υγείας, χρήση ουσιών και ελεύθερος χρόνος μαθητών Γυμνασίου
Περίληψη:
Η συμπεριφορά του ατόμου αποτελεί σημαντικό αντικείμενο μελέτης σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, κυρίως στην εφηβεία, περίοδο κατά την οποία διαμορφώνονται δυνατότητες και παρουσιάζονται δυσκολίες που διέπουν τη μετέπειτα ζωή του. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση των συναισθηματικών δυσκολιών, των προβλημάτων διαγωγής και της χρήσης ουσιών με τον ελεύθερο χρόνο μαθητών Γυμνασίου. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διαπολιτισμικής διακρατικής σχολικής μελέτης «Eurasian Child Mental Health Study (EACMHS)», που αφορούσε την ψυχοκοινωνική ευεξία εφήβων. Οι συμμετέχοντες αποτέλεσαν το ελληνικό δείγμα που συλλέχθηκε στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος και αποτελούνταν από 1581 εφήβους, 737 αγόρια και 844 κορίτσια, μέσης ηλικίας 13,1 ετών. Χρησιμοποιήθηκαν η ελληνική έκδοση του «Ερωτηματολογίου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών» και ερωτήσεις για τη χρήση ουσιών και τον ελεύθερο χρόνο, που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Από την πολυπαραγοντική γραμμική παλινδρόμηση, φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν συχνά αλκοόλ και έκαναν χρήση παράνομων ουσιών είχαν περισσότερα προβλήματα συγκριτικά με αυτούς που δεν έκαναν τις παραπάνω καταχρήσεις (β = 2,17, SE = 0,32, p < 0,001 και β = 1,06, SE = 0,37, p < 0,001, αντίστοιχα). Επίσης, όσοι αθλούνταν στον ελεύθερο χρόνο τους αντιμετώπιζαν λιγότερες δυσκολίες από αυτούς που δεν ασχολούνταν με κάποιο άθλημα (β = -1,13, SE = 0,25, p < 0,001). Φαίνεται να υπάρχει σημαντική συσχέτιση των δυσκολιών των εφήβων με τη χρήση ουσιών, καθιστώντας απαραίτητη την προαγωγή προγραμμάτων παρέμβασης, βασισμένων στην ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθητές Γυμνασίου, Δυνατότητες, Δυσκολίες, Χρήση ουσιών, Ελεύθερος χρόνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
149
Αριθμός σελίδων:
103

Διπλωματική - Τσεκούρα Αποστολία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-04-08.