Συσχέτιση του νευροτροφικού παράγοντα BDNF στο αμνιακό υγρό κυήσεων δευτέρου τριμήνου με την ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2867208 171 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-29
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αντωνακόπουλος Νικόλαος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κρεατσάς Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Λουτράδης Δημήτρης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δεληγεώρογλου Ευθύμιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Καλανταρίδου Σοφία, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαστοράκος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Βραχνής Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ηλιοδρομίτη Ζωή, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση του νευροτροφικού παράγοντα BDNF στο αμνιακό υγρό κυήσεων δευτέρου τριμήνου με την ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση του νευροτροφικού παράγοντα BDNF στο αμνιακό υγρό κυήσεων δευτέρου τριμήνου με την ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου
Περίληψη:
Η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του εμβρύου αντικατοπτρίζει την εν γένει ανάπτυξή του, που αποτελεί συνδυασμό του εγγενούς γενετικού δυναμικού και των επιδράσεων του ενδομήτριου περιβάλλοντος. Στόχος της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των επιπέδων του νευροτροφικού παράγοντα BDNF στο αμνιακό υγρό κυήσεων 2ου τριμήνου και η διερεύνηση της σχέσης τους με την εμβρυική ανάπτυξη . Σύμφωνα με το σχεδιασμό της μελέτης, τα δείγματα αμνιακού υγρού συλλέχθηκαν από γυναίκες που υποβλήθηκαν σε αμνιοπαρακέντηση στο δεύτερο τρίμηνο. Όλες οι κυήσεις παρακολουθήθηκαν μέχρι τον τοκετό. Ακολούθως, οι κυήσεις χωρίζονταν σε 3 κατηγορίες σύμφωνα με το βάρος γέννησης των νεογνών: 1) AGA (φυσιολογικού βάρους για την ηλικία κύησης), 2) SGA (μικρά για την ηλικία κύησης) και 3) LGA (μεγάλα για την ηλικία κύησης). Η μελέτη εστιάζει σε αυτές τις 3 ομάδες γιατί αντιπροσωπεύουν το φάσμα της ενδομήτριας ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκαλύπτουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα BDNF στο αμνιακό υγρό κυήσεων με έμβρυα με διαταραχές ανάπτυξης σε σχέση με αντίστοιχες με έμβρυα φυσιολογικής ανάπτυξης. Τόσο τα SGA έμβρυα όσο και τα μακροσωμικά έμβρυα χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα BDNF στο αμνιακό υγρό (μέσες τιμές 36.300 pg/ml και 35.700 pg/ml, αντίστοιχα) σε σχέση με έμβρυα φυσιολογικής ανάπτυξης (μέση τιμή 32.700 pg/ml). Η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (p value < 0.05) στα σοβαρά SGA έμβρυα (κάτω από την 3η εκατοστιαία θέση). Συμπερασματικά, αποδεικνύεται ότι ο σοβαρός περιορισμός της εμβρυικής ανάπτυξης επάγει την αυξημένη παραγωγή του νευροτροφικού παράγοντα του εμβρυικού εγκεφάλου, ως προσαρμοστικού μηχανισμού, σε αντίδραση στο «εχθρικό» ενδομήτριο περιβάλλον, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη και ωρίμανση του εμβρυικού εγκεφάλου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπολειπόμενη ανάπτυξη, Μακροσωμία, Νευροτροφίνες, BDNF
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
294
Αριθμός σελίδων:
149

Antonakopoulos Nikolaos Phd.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.