Οικογενειακές σχέσεις, αυτοεκτίμηση και προβλήματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867247 686 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-01
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ψαρέλη Κυριακή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κολαΐτης Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μπενέτου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χριστογιώργος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικογενειακές σχέσεις, αυτοεκτίμηση και προβλήματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οικογενειακές σχέσεις, αυτοεκτίμηση και προβλήματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις οικονομικές δυσκολίες και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων καθώς και το κατά πόσο η σχέση αυτή μπορεί να διαμεσολαβείται από την οικογενειακή λειτουργικότητα και την αυτοεκτίμηση τους. Στη βιβλιογραφία ανευρίσκονται μελέτες που υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη ενός οικογενειακού συστήματος και η αυτοεκτίμηση που διατηρούν τα παιδιά και οι έφηβοι είναι δυνατόν να αποτελέσουν προστατευτικούς παράγοντες έναντι της ψυχικής επιβάρυνσης με την οποία συσχετίζεται η οικονομική αποστέρηση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 54 οικογένειες με παιδιά και εφήβους ηλικίας 9-17 ετών, οι οποίες λάμβαναν υπηρεσίες από τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS. Στους γονείς χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων, το Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης της Οικογένειας (FAD) και το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών, ενώ στα παιδιά δόθηκαν η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης του Rosenberg και το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η αυτοεκτίμηση στη θωράκιση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενώ η οικογενειακή λειτουργικότητα δεν βρέθηκε να διαμεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στις οικονομικές δυσχέρειες και στα προβλήματα ψυχικής υγείας. Με βάση τα ευρήματα προτείνεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης που να χαρακτηρίζονται από μια συστημική οπτική, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών και των εφήβων που αντιμετωπίζουν οικονομικά ζητήματα, ώστε να προβλεφθεί ή να περιοριστεί η επικινδυνότητα για μετέπειτα εκδήλωση ψυχοπαθολογίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οικογενειακή λειτουργικότητα, Αυτοεκτίμηση, Ψυχική υγεία, Οικονομική επιβάρυνση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
155
Αριθμός σελίδων:
133
Διπλωματική Εργασία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο