Συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και δείκτης μάζας σώματος σε σχέση με την αντίληψη της εικόνας σώματος σε εφηβικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867300 194 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-01
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεράσιμος Κολαΐτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Παπανικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Παρασκευής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και δείκτης μάζας σώματος σε σχέση με την αντίληψη της εικόνας σώματος σε εφηβικό πληθυσμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και δείκτης μάζας σώματος σε σχέση με την αντίληψη της εικόνας σώματος σε εφηβικό πληθυσμό
Περίληψη:
Πλήθος ερευνών καταδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην ψυχική υγεία των εφήβων, με κύρια σημεία τις δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής και την ελλειμματική διαμόρφωσης αυτό-εικόνας του ατόμου. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξερεύνηση της επίδρασης του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), στα πλαίσια συναισθηματικών δυσκολιών, προβλημάτων συμπεριφοράς και αντίληψης εικόνας σώματος. Συνολικά 1.581 έφηβοι (737 αγόρια, 844 κορίτσια, ΜΟ ηλικίας 13,1 ετών) συμμετείχαν στην έρευνα. Η αξιολόγηση του ΔΜΣ βασίστηκε σε μία σειρά ερωτήσεων αυτό-αναφοράς σχετικά με το ύψος και το βάρος των συμμετεχόντων. Για την εκτίμηση συναισθηματικών δυσκολιών/προβλημάτων συμπεριφοράς και των σκέψεων σχετικά με την εικόνα σώματος χορηγήθηκαν τα Ερωτηματολόγια Δυνατοτήτων και Δυσκολιών, (SDQ) και Εικόνα Σώματος και Δυσφορία με την Διατροφή (BIEDS) αντίστοιχα. Η συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διακρατικής μελέτης με τίτλο: «Eurasian Child Mental Health Study (EACMHS)», μιας διαπολιτισμικής διακρατικής μελέτης εφήβων με συμμετοχή 10 Ασιατικών και 7 Ευρωπαϊκών χωρών. Μια σειρά από πολυπαραγοντικές γραμμικές παλινδρομήσεις, έδειξαν πως ο αυξημένος ΔΜΣ αποτέλεσε προβλεπτικό παράγοντα για συναισθηματικές δυσκολίες (β=0,37, SE=0,13, p=0,004), προβλήματα συμπεριφοράς-διαγωγής (β=0,30, SE=0,11, p=0,004) και προβλήματα στις σχέσεις μαθητών με τους με συνομήλικούς τους (β=0,26, SE=0,10, p=0,010). Η κατά φύλο σύγκριση έδειξε διαφορές μόνο στην αντίληψη εικόνας σώματος (β=0,030, SE=0,009, p=0,002). Συμπερασματικά, η παχυσαρκία φαίνεται να επιβαρύνει την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα των εφήβων σε διάφορα επίπεδα συνεισφέροντας αρνητικά σε μία περίοδο που θεωρείται ήδη κρίσιμη για τη συναισθηματική και συμπεριφορική ωρίμανση του ατόμου. Η αναγνώριση ωστόσο παραγόντων προδιάθεσης όπως το οικογενειακό ιστορικό παχυσαρκίας και προϋπάρχουσα ψυχοπαθολογία, δύναται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη κατάλληλων προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εικόνα σώματος, Εφηβεία, Συναισθηματικές δυσκολίες, Προβλήματα συμπεριφοράς, ΔΜΣ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
79
Αριθμός σελίδων:
82

Papageorgiou Athina Master.pdf
534 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.