Ποιότητα ζωής και έλεγχος των παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867414 106 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-03
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καλογιαννάκη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ραλλίδης Λουκιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κουτής Χαρίλαος, Καθηγητής Υγιεινής-Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας, ΤΕΙ Αθηνών
Κλέτσιου Ελένη, Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΠΓΝ "Αττικόν"
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιότητα ζωής και έλεγχος των παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ποιότητα ζωής και έλεγχος των παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η στεφανιαία νόσος αποτελεί στις μέρες μας την συχνότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες. Το Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ) είναι ένα συμβάν απειλητικό για τη ζωή και επηρεάζει τη μετέπειτα ζωή των ασθενών. Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας έχει στραφεί στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών, για την αξιολόγηση της οποίας απαιτείται προσέγγιση όλων των διαστάσεών της.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΟΕΜ και η επίδραση των παραγόντων κινδύνου σε αυτή.
Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς έως 80 ετών και των δύο φύλων, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε Πανεπιστημιακό νοσοκομείο με διάγνωση «Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου» (STEMI και NSTEMI). Για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια Short Form 36 (SF-36) και MacNew, τα οποία απαντήθηκαν από τους ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο και έπειτα από 6 μήνες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Αποτελέσματα: Στην μελέτη εντάχθηκαν συνολικά 87 ασθενείς με ΟΕΜ (73 άνδρες, 14 γυναίκες), με μέση ηλικία τα 56,6 έτη. Η κατανομή των παραγόντων κινδύνου στο δείγμα ήταν ως εξής: κάπνισμα (82,8%), υπέρταση (41,4%), σακχαρώδης διαβήτης (16,1%), δυσλιπιδαιμία (33,3%), κληρονομικότητα (44,4%). Από τη σύγκριση των ερωτηματολογίων στις δύο χρονικές στιγμές προέκυψε ότι όλες οι διαστάσεις της ποιότητας ζωής επιδεινώθηκαν μετά την πάροδο 6 μηνών από το οξύ στηθαγχικό επεισόδιο (p<0.0001), με εξαίρεση τη διάσταση του πόνου, στην οποία παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση (p<0.0001). Από τις συσχετίσεις των μεταβολών των κλιμάκων SF-36 και MacNew στο εξάμηνο με το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου, την παχυσαρκία και την δυσλιπιδαιμία δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, σε αντίθεση με το κάπνισμα, την ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών, την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση, που επηρέασαν στατιστικά σημαντικά τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν την επιδείνωση της ποιότητας ζωής μετά από την εκδήλωση του ΟΕΜ και τους παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουν οι παρεμβάσεις της δευτερογενούς πρόληψης, ο στόχος της οποίας θα πρέπει να είναι η διατήρηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής του κάθε ασθενή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής, Στεφανιαία νόσος, Έμφραγμα του μυοκαρδίου, Παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
69
Αριθμός σελίδων:
94

Kalogiannaki Eleni Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.