Το παιδικό ψυχικό τραύμα και η επανάληψή του - Ο ρόλος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας στην επεξεργασία του τραυματικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867422 243 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-03
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παντελάκη-Τσούξτου Ιφιγένεια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασλαματζής Γρηγόριος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α.
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α.
Τζινιέρη-Κοκκώση Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το παιδικό ψυχικό τραύμα και η επανάληψή του - Ο ρόλος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας στην επεξεργασία του τραυματικού
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το παιδικό ψυχικό τραύμα και η επανάληψή του - Ο ρόλος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας στην επεξεργασία του τραυματικού
Περίληψη:
Η εργασία, που ακολουθεί, αφορά το παιδικό ψυχικό τραύμα και πώς αυτό επαναλαμβάνεται στην ιστορία του τραυματισμένου υποκειμένου. Πρόκειται για εννοιολογική μελέτη στην οποία διερευνάται η έννοια του ψυχικού τραύματος και η έννοια του καταναγκασμού της επανάληψης, καθώς και η μεταξύ τους σχέση, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον Φρόιντ και συνδιαμορφώθηκαν από μεταφροϋδικούς αναλυτές. Συγκεκριμένα, ο στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει ότι το υποκείμενο επαναλαμβάνει το τραυματικό συμβάν, σε μία προσπάθεια να το ελέγξει. Η επανάληψη αυτή γίνεται με ποικίλους τρόπους, που έχουν επίπτωση στην ψυχική του οργάνωση, τη διαμόρφωση της ταυτότητας του, τις διαπροσωπικές του σχέσεις και τη διαδρομή του στη ζωή. Παρατίθενται παραδείγματα από τον χώρο της τέχνης, της λογοτεχνίας, της μυθολογίας και του κινηματογράφου, τα οποία στόχο έχουν να αποτυπώσουν την εικόνα της επανάληψης του τραυματικού στην καθ’ ημέρα πράξη.
Ο κύκλος των επαναλήψεων του τραυματικού επηρεάζει σαφώς και την ψυχοθεραπευτική εργασία. Είτε το υποκείμενο το γνωρίζει, είτε όχι, το τραύμα θα το οδηγήσει στην αναζήτηση των απαντήσεων, που προσφέρει η ψυχοθεραπεία. Με εργαλεία τη μεταβίβαση του θεραπευόμενου και την αντιμεταβίβαση του θεραπευτή αναγνωρίζεται η επανάληψη του τραυματικού στο ψυχοθεραπευτικό περιβάλλον. Διερευνάται η έκφραση των επαναλήψεων στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς και ο τρόπος που αυτές βιώνονται από το θεραπευτικό ζεύγος στον άξονα μεταβίβαση- αντιμεταβίβαση, μέσω μίας διυποκειμενικής οπτικής. Γίνεται χρήση κλινικού υλικού ασθενών, με τους οποίους η συγγραφέας εργάζεται ψυχοθεραπευτικά με ψυχοδυναμικό τρόπο.
Σκοπός της μελέτης είναι η εμβάθυνση στην κατανόηση των εννοιών του τραύματος και της επανάληψης του, καθώς και των φαινομένων που διέπουν την κλινική πράξη. Η συστηματοποίηση και η παρατήρηση των συμπερασμάτων έχει στόχο την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της ψυχοθεραπευτικής εργασίας, που σκοπεύει να αναδείξει τη μοναδικότητα του υποκειμένου και την ασυνείδητη αλήθεια του. Η μελέτη των κλινικών παραδειγμάτων επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός επαναληπτικού καταναγκασμού του τραυματικού συμβάντος. Η επανάληψη αυτή στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή παλινδρόμηση του υποκειμένου στην περιοχή του τραύματος, ώστε η αναβίωση της εμπειρίας να γίνεται με τρόπο τέτοιο, που θα ανακόψει την επαναληπτική πορεία του τραυματικού και θα οδηγήσει στην επανόρθωση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τραύμα, Επανάληψη, Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, Μεταβίβαση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
48
Το παιδικό ψυχικό τραύμα και η επανάληψή του - Ο ρόλος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας στην επεξεργασία του τραυματικού.pdf (665 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο