Στάσεις νοσηλευτικού προσωπικού ογκολογικού νοσοκομείου για τη φροντίδα ασθενών που πεθαίνουν

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867556 134 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-10
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπακαλίδου Χρυσή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πατηράκη-Κουρμπάνη Ελισάβετ, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Μυστακίδου Κυριακή, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κατσαραγάκης Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις νοσηλευτικού προσωπικού ογκολογικού νοσοκομείου για τη φροντίδα ασθενών που πεθαίνουν
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στάσεις νοσηλευτικού προσωπικού ογκολογικού νοσοκομείου για τη φροντίδα ασθενών που πεθαίνουν
Περίληψη:
Υπόβαθρο: Προγενέστερες μελέτες καταδεικνύουν πως ορισμένοι νοσηλευτές αναπτύσσουν αρνητικές αναπαραστάσεις για τη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών που πεθαίνουν. Η ως τώρα βιβλιογραφία έχει επικεντρωθεί κυρίως στη μελέτη δημογραφικών παραγόντων (π.χ. ηλικία) και όχι άλλων στάσεων που επιδρούν στις αντιλήψεις για την ενασχόληση με τη φροντίδα ασθενών που πεθαίνουν.
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών παραγόντων,της πνευματικότητας-θρησκευτικότητας και της ποιότητας ζωής στη διαμόρφωση των στάσεων του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στη φροντίδα ογκολογικών ασθενών που πεθαίνουν.
Μεθοδολογία: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 143 άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» και του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος». Οι μετρήσεις που χορηγήθηκαν περιλάμβαναν κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και τα ερωτηματολόγια Frommelt Attitudes Toward Care of the Dying Scale, Spiritual Well-being Scale, ProQOL-5, που μετρούν αντίστοιχα τις στάσεις για τη φροντίδα ασθενών που πεθαίνουν, τη πνευματικότητα/θρησκευτικότητα και παραμέτρους της εργασιακής ποιότητας ζωής, όπως η ικανοποίηση από την εργασία, το τραύμα και η εξουθένωση.
Αποτελέσματα: Τα άτομα νοσηλευτικού προσωπικού μεταπτυχιακού επιπέδου είχαν υψηλότερες τιμές στο FATCOD από τα άτομα νοσηλευτικού προσωπικού που ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ (p=0.022) και ΔΕ (p=0.009). Υπήρχε μια θετική συσχέτιση των τιμών του FATCOD με τη πνευματικότητα (r=0.391, p=0.000) και την επαγγελματική ικανοποίηση (r=0.303, p=0.000), ενώ αρνητικές συσχετίσεις καταγράφηκαν με την εξουθένωση (r=0.333, p=0.000) και με το τραύμα (r=-0.227, p=0.009). Δεν καταγράφηκαν άλλες στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των τιμών του FATCOD και των υπολοίπων μεταβλητών της έρευνας.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει μια μικρή επίδραση δημογραφικών παραγόντων στη διαμόρφωση των στάσεων για τη φροντίδα ογκολογικών ασθενών που πεθαίνουν και μια ισχυρή επίδραση παραμέτρων της εργασιακής ποιότητας ζωής και της πνευματικότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος, Φροντίδα, Στάσεις νοσηλευτών, Ογκολογία, Τελικό στάδιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
138
Αριθμός σελίδων:
86
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο