Επίδραση διαφορετικών τεχνικών φόρτωσης του καθετήρα εμβρυομεταφοράς στα αποτελέσματα κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2867693 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-15
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σιγαλός Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Βλάχος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Κωνσταντίνος Πανουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Βάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Λέων Αραβαντινός, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πανοσκάλτσης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελευθεριάδης Μακάριος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση διαφορετικών τεχνικών φόρτωσης του καθετήρα εμβρυομεταφοράς στα αποτελέσματα κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF)
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίδραση διαφορετικών τεχνικών φόρτωσης του καθετήρα εμβρυομεταφοράς στα αποτελέσματα κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF)
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις μεθόδους επιλογής των καταλληλότερων εμβρύων για εμβρυομεταφορά ωστόσο λίγη προσοχή έχει δοθεί στην τυποποίηση των τεχνικών της εξωσωματικής γονιμοποίησης και της εμβρυομεταφοράς. Μία από τις παραμέτρους που έχει προταθεί ότι επηρεάζει το αποτέλεσμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι ο όγκος του καλλιεργητικού υλικού που μεταφέρεται στην ενδομητρική κοιλότητα κατά την εμβρυομεταφορά. Σκοπός της παρούσας προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης ήταν να αξιολογηθεί εάν η χρήση δύο διαφορετικών όγκων καλλιεργητικού υλικού (20-25 μl VS 40-45 μl) κατά την εμβρυομεταφορά επηρεάζει το αποτέλεσμα φρέσκων κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Το 2016 πραγματοποιήθηκε πλήρης βιβλιογραφική ανασκόπηση για την καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την εμβρυομεταφορά και την σύγκριση των υπαρχόντων τεχνικών εμβρυομεταφοράς. Παράλληλα, 236 ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες (μικρού όγκου,n=118 και μεγάλου όγκου, n=118 ) ανάλογα με τον όγκο καλλιεργητικού υλικού που μεταφέρθηκε στην εμβρυομεταφορά. Το ποσοστό κλινικών κυήσεων, το ποσοστό εμφύτευσης και το ποσοστό συνεχιζόμενων κυήσεων συγκρίθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στο ποσοστό κλινικών κυήσεων (46.8 vs 54.3 %, p=0.27), ποσοστό εμφύτευσης (23.7 vs 27.8%, p=0.30) και συνεχιζόμενων κυήσεων (33.3 vs 40.0%, p=0.31) μεταξύ μικρού και μεγάλου όγκου αντίστοιχα. Συνεπώς, μεγαλύτερος όγκος καλλιεργητικού υλικού για την ‘φόρτωση’ των εμβρύων στον καθετήρα δεν επηρεάζει τα κλινικά αποτελέσματα σε φρέσκους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνικές εμβρυομεταφοράς, Εξωσωματική γονιμοποίηση, Εμβρυολογικό εργαστήριο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
234
Αριθμός σελίδων:
114

Sigalos Georgios PhD.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.