Πρώιμη τραυματική εμπειρία με τη μορφή φυσικής και συναισθηματικής μητρικής εγκατάλειψης: Υπάρχει συσχετισμός με την ανάπτυξη ναρκισσιστικών αμυνών και στοιχείων στην προσωπικότητα;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867714 119 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-15
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κολοκοτσά Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τζινιέρη – Κοκκώση Μαρία, π.μ. Επίκουρος Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χριστογιώργος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπανικολάου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρώιμη τραυματική εμπειρία με τη μορφή φυσικής και συναισθηματικής μητρικής εγκατάλειψης: Υπάρχει συσχετισμός με την ανάπτυξη ναρκισσιστικών αμυνών και στοιχείων στην προσωπικότητα;
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρώιμη τραυματική εμπειρία με τη μορφή φυσικής και συναισθηματικής μητρικής εγκατάλειψης: Υπάρχει συσχετισμός με την ανάπτυξη ναρκισσιστικών αμυνών και στοιχείων στην προσωπικότητα;
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται το ερευνητικό ερώτημα πιθανών συσχετισμών ανάμεσα στη μητρική εγκατάλειψη σε βρεφική ή παιδική ηλικία και τις ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις ναρκισσισμού που μπορεί να παρατηρούνται στη συμπεριφορά και την προσωπικότητα του ενήλικου ατόμου που αναφέρει σχετικό ιστορικό μητρικής εγκατάλειψης.
Η διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, διενεργήθηκε αφενός μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης του ανωτέρω θέματος, και αφετέρου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μελέτης περίπτωσης (case study) για την συλλογή σχετικών κλινικών δεδομένων και παρατηρήσεων. Η μελέτη περίπτωσης εντάσσεται στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, και χρησιμοποιήθηκε με σκοπό τη συσχέτιση μεταξύ θεωρητικών και κλινικών δεδομένων. Τα κλινικά δεδομένα προέρχονται αφενός από το ατομικό ιστορικό ασθενούς με ναρκισσιστικές ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις, και αφετέρου από τις καταγραφές κλινικού υλικού που έγιναν κατά τη διάρκεια ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας με τον εν λόγω ασθενή. Η ψυχοθεραπεία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικά Πλαίσια» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος σχετίζεται με την ψυχοπαθολογία του ασθενούς, της περίπτωσης που περιγράφεται στην παρούσα εργασία, καθώς και με την προσωπική εμπειρία από την ψυχοθεραπευτική παρέμβαση την ευθύνη της οποίας ανέλαβα.
Η παρούσα εργασία είναι σημαντική προκειμένου, μέσω της διερεύνησης των πιθανών συσχετισμών μεταξύ ναρκισσισμού και πρώιμης μητρικής εγκατάλειψης, να οδηγηθούμε σε προτάσεις αναφορικά με τους τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης στον τομέα της αντιμετώπισης σχετικών περιπτώσεων, αλλά και πρόληψης γενικότερα, στον τομέα της ψυχικής υγείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Nαρκισσισμός, Πρώιμη μητρική εγκατάλειψη, Παιδικό τραύμα και επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
46
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟ.pdf (716 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο