Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές θεραπείες στον καρκινικό πόνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867759 100 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μαλαμάκης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Κακλαμάνος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ελισάβετ Πατηράκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές θεραπείες στον καρκινικό πόνο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές θεραπείες στον καρκινικό πόνο
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες δείχνουν να συμβάλλουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων από τον καρκίνο, αλλά και στις παρενέργειες που προκύπτουν από τη βασική ιατρική προσέγγιση. Στον όρο συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες εντάσσονται οι πνευματικές-σωματικές τεχνικές, οι βιολογικές πρακτικές, ολιστικά ιατρικά συστήματα, ενεργειακές τεχνικές και θεραπείες δια χειρισμών.
Σκοπός: Στη συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιείται μια εκτεταμένη ανασκόπηση με σκοπό να παρουσιάσει τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των θεραπειών δια χειρισμών στη διαχείριση του καρκινικού πόνου.
Μεθοδολογία: Αξιολογήθηκαν άρθρα που εμφανίστηκαν στις βάσεις δεδομένων Pubmed, MEDLINE, Google Scholar, Science Direct από το 1990 μέχρι και σήμερα.
Αποτελέσματα: Η αναζήτηση ανέδειξε 27 έρευνες σχετικά με τη μάλαξη, 9 έρευνες σχετικά με τη ρεφλεξολογία και 5 σχετικά με την χειροπρακτική. Στη μάλαξη όλες οι μελέτες έδειξαν μείωση του καρκινικού πόνου, στη ρεφλεξολογία επτά από αυτές και στην χειροπρακτική όλες αλλά οι περισσότερες ήταν μελέτες περίπτωσης. Οφείλει να τονιστεί ότι αρκετές έρευνες εμφανίζουν χαμηλή ερευνητική αξία για λόγους που αναλύονται παρακάτω.
Συμπεράσματα: Οι συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες μπορούν να συμβάλλουν παράλληλα με τη βασική ιατρική φροντίδα στην ανακούφιση του καρκινικού πόνου. Πιο συγκεκριμένα, η μάλαξη εμφανίζει τα πιο πειστικά αποτελέσματα στην ανακούφιση του πόνου, στη συνέχεια η ρεφλεξολογία δείχνει χρήσιμη παρέμβαση και τέλος για την χειροπρακτική προτείνεται περαιτέρω έρευνα για να εξαχθεί συμπέρασμα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκινικός πόνος, Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, Μη φαρμακολογική διαχείριση του πόνου, Μάλαξη, Ρεφλεξολογία, Χειροπρακτική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
121

Malamakis Ioannis Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.