Η Συμμετοχή των Μουσουλμάνων Γυναικών στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: Πολιτισμικά Εμπόδια και Στρατηγικές Ένταξης

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Poster) uoadl:2867773 416 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τίτλος:
Η Συμμετοχή των Μουσουλμάνων Γυναικών στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: Πολιτισμικά Εμπόδια και Στρατηγικές Ένταξης
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η αυξημένη εισροή, δεδομένης της προσφυγικής κρίσης, πληθυσμών από χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου το Ισλάμ είναι η κύρια θρησκεία (Hackett, Connor, Stonawski & Potancokova, 2017) θέτει προβληματισμούς στους αθλητικούς επιστήμονες και αποτέλεσε την αφορμή για τη συγγραφή αυτής της εργασίας. Οι υπάρχουσες έρευνες δείχνουν πως οι μουσουλμάνοι μαθητές/τριες, και ιδιαίτερα οι μαθήτριες, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όπως ο ρατσισμός, οι έμφυλες διακρίσεις και η αθλητική ενδυμασία (Καμπερίδου, 2011: 161-202).
Μέθοδος Έρευνας: Εξετάσαμε συνολικά 58 πηγές (συγγράμματα, έρευνες και άρθρα), επιδιώκοντας να κατανοήσουμε τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι Μουσουλμάνες και εν συνεχεία να διατυπώσουμε προτάσεις για την αποτελεσματικότερη ένταξη τους στη δια βίου άθληση....[επισυνάπτεται)
Έτος δημοσίευσης:
2019
Συγγραφείς:
Μυρτώ Αντερριώτη-Καλπακίδου ,
Ειρήνη Καμπερίδου
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ)
Τίτλος συνεδρίου:
Συνεδρία Πτυχιακών Εργασιών ΙΙ, 13/4, 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία»
Σελίδες:
1
Λέξεις-κλειδιά:
Μουσουλμάνα, Φυσική Αγωγή, Εκπαίδευση, Ενσωμάτωση, Ένταξη, Φύλο, Εμπόδια (Muslim women, Muslim girls, Physical Education, Sport activities, Inclusion, Gender, Obstacles)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Στοιχεία έργου:
Αντερριώτη-Καλπακίδου, Μυρτώ και Καμπερίδου, Ειρήνη (2019). "Η Συμμετοχή των Μουσουλμάνων Γυναικών στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: Πολιτισμικά Εμπόδια και Στρατηγικές Ένταξης". Συνεδρία Πτυχιακών Εργασιών ΙΙ, 13/4, 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. http://sefaacongress.phed.uoa.gr/programma/analytiko-programma-sabbatoy-13-04-2019.html

UoA Scholar: http://scholar.uoa.gr/ikamper/publications
eposter.muslim.wwomen.final.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 

Detailed.Abstract.Anteriot.Kamberidou.pdf (246 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο