Ο ρόλος της βιωματικής μάθησης στη δημιουργία, ανάπτυξη και συνοχή της κοινότητας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867811 182 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-17
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μάριος Κουκουνάρας - Λιάγκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ηρώ Μυλωνάκου - Κεκέ, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αγγελική Βουδούρη,Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της βιωματικής μάθησης στη δημιουργία, ανάπτυξη και συνοχή της κοινότητας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της βιωματικής μάθησης στη δημιουργία, ανάπτυξη και συνοχή της κοινότητας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περίληψη:
Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν ολιστικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης, κατά την οποία η κατάκτηση της τελευταίας προκύπτει δια μέσω του μετασχηματισμού της εμπειρίας. Η οικοδόμησή της, οπότε, στη σχολική τάξη στηρίζεται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των μελών αυτής. Υπό αυτήν την έννοια δύναται να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και στη μετατροπή της σχολικής τάξης σε μία ομάδα με συνοχή και κοινά βιώματα, όπως είναι η κοινότητα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται ακριβώς ο ρόλος της βιωματικής μάθησης στη δημιουργία, ανάπτυξη και συνοχή της κοινότητας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Της μελέτης προηγήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τη βιωματική μάθηση, την κοινότητα και τη μεταξύ τους σχέση στον χώρο της σχολικής τάξης. Η ερευνητική μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι αυτή της έρευνας – δράσης. Στο πλαίσιο αυτής, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία εκπαιδευτική παρέμβαση βασισμένη στις αρχές και διδακτικές πρακτικές της βιωματικής προσέγγισης με βασικό σκοπό την καλλιέργεια κοινοτικής ατμόσφαιρας μεταξύ είκοσι τριών παιδιών της Β΄ τάξης δημοτικού. Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκαν οι ημερολογιακές καταγραφές της εκπαιδευτικού – ερευνήτριας κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, κείμενα αναστοχασμού των παιδιών, συνεντεύξεις σε ομάδες εστίασης, το κοινωνιομετρικό τεστ και ένα ερωτηματολόγιο. Το τελευταίο προσαρμόστηκε με βάση δύο υπάρχοντα ερευνητικά εργαλεία, για τη μέτρηση της αίσθησης της κοινότητας και τη διερεύνηση των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι η βιωματική μάθηση συνέβαλε στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των παιδιών και στην ανάπτυξη της κοινότητας μεταξύ τους, ωστόσο, η συνοχή της τελευταίας δεν επετεύχθη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
βιωματική μάθηση, κοινότητα, σχολική τάξη, κοινωνικές σχέσεις, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Κοινωνική Παιδαγωγική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
198
Αριθμός σελίδων:
203

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.