Μουσεία – ευρήματα in situ και διδακτική της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της Μήλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873104 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-09
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καμακάρη Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Καθηγητής Ιστορίας του ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσεία – ευρήματα in situ και διδακτική της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της Μήλου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μουσεία – ευρήματα in situ και διδακτική της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της Μήλου
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη σημασία και την χρησιμότητα της διδακτικής της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από το πρίσμα των Μουσείων και των Ευρημάτων in situ. Αρχικά, προσδιορίζεται διδακτικά η τοπική ιστορία σε σχέση με την γενική και παγκόσμια, ενώ εν συνεχεία αναλύεται η σχέση Σχολείου και Μουσείου, και συγκεκριμένα πώς το Μουσείο και οι αρχαιολογικοί και οικιστικοί χώροι, ενισχύουν και υποστηρίζουν το μάθημα της ιστορίας. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τρία διδακτικά παραδείγματα βασισμένα στην τοπική ιστορία της Μήλου, αξιοποιώντας με έμφαση τη μουσειακή αγωγή. Καταλήγοντας, γίνεται μια επισκόπηση στα οφέλη της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας γενικότερα, και ειδικότερα με την χρήση των μουσείων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Μήλος, Τοπική Ιστορία, Μουσεία, Μουσειακή Αγωγή, Ιστορικές πηγές, Σχέδιο Εργασίας, Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος, Δεξιότητες, Στάσεις.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
372
Αριθμός σελίδων:
149

ΚΑΜΑΚΑΡΗ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.