Μελέτη επίδρασης της γεωμετρίας υπολογισμού βασικών δοσιμετρικών δεδομένων πηγής, στο σχεδιασμό βραχυθεραπείας μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873339 180 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-13
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Θεοδωράκου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Παπαγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Παντελής Καραΐσκος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Κωνσταντίνος Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη επίδρασης της γεωμετρίας υπολογισμού βασικών δοσιμετρικών δεδομένων πηγής, στο σχεδιασμό βραχυθεραπείας μαστού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη επίδρασης της γεωμετρίας υπολογισμού βασικών δοσιμετρικών δεδομένων πηγής, στο σχεδιασμό βραχυθεραπείας μαστού
Περίληψη:
Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατες διεθνείς συστάσεις, για τον υπολογισμό των δοσιμετρικών δεδομένων πηγών βραχυθεραπείας 192Ir (κατά τον φορμαλισμό της ομάδας εργασίας TG-43) που παραδοσιακά διεξάγονταν σε σφαιρικό ομοίωμα νερού ακτίνας 15cm (bounded), θα πρέπει να χρησιμοποιείται ομοίωμα απεριόριστων διαστάσεων (unbounded, ακτίνας >40cm).
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη της επίδρασης της γεωμετρίας υπολογισμού στο σχεδιασμό βραχυθεραπείας του μαστού.
Προς τούτο συγκρίθηκαν δοσιμετρικοί υπολογισμοί που διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας δοσιμετρικά δεδομένα πηγής σε περιορισμένη και απεριόριστη γεωμετρία για 39 κλινικά πλάνα βραχυθεραπείας μαστού. Η σύγκριση για κάθε πλάνο έγινε σε όρους χαρτογράφησης των ποσοστιαίων διαφορών σε επιλεγμένα επίπεδα της ανατομίας, όσο και σε όρους σύγκρισης παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την ποιότητα του δοσιμετρικού σχεδιασμού σύμφωνα με τα καθιερωμένα κλινικά πρωτόκολλα (ομοιογένεια και συμμόρφωση της κατανομής δόσης στον όγκο-στόχο, ενδεικτικές τιμές του διαγράμματος δόσης-όγκου τόσο για τον στόχο όσο και τα κρίσιμα όργανα που περιλαμβάνουν πλευρά, πνεύμονα, δέρμα, καρδιά και σύστοιχος μαστός).H στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων κατέδειξε μη στατιστικά σημαντική διαφορά στον όγκο-στόχο καθώς η δόση σε κάθε σημείο εντός αυτού καθορίζεται κυρίως από πρωτογενή ακτινοβολία από την εγγύτερη πηγή ενώ η γεωμετρία υπολογισμού δόσης πηγής επηρεάζει μόνο τη δόση από σκεδαζόμενη ακτινοβολία.
Mη στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης για τον ίδιο λόγο στις παραμέτρους που αφορούν κρίσιμα όργανα σε κοντινή απόσταση από τον όγκο στόχο. Κάποιες παράμετροι κρίσιμων οργάνων σε μεγαλύτερη απόσταση, όπως ο πνεύμονας, εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ωστόσο, η τάξη μεγέθους τους ήταν τόσο μικρή ώστε πρακτικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν αμελητέες.
Κατά συμπερασμό, δεν υφίστανται ουσιώδεις δοσιμετρικές διαφορές στην κλινική εφαρμογή που μελετήθηκε λόγω της μεταβολής της γεωμετρίας υπολογισμού των βασικών δοσιμετρικών δεδομένων πηγής από περιορισμένη (σφαίρα ακτίνας 15 cm) σε απεριόριστη (σφαίρα ακτίνας 40 cm).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βραχυθεραπεία, Μαστός, Γεωμετρία, Σύγκριση, Παράμετροι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
9
Αριθμός σελίδων:
41

Theodorakou Dimitra Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.