Το θέμα της βίας κατά των γυναικών και η αντιμετώπισή του στις υπηρεσίες υγείας: μια ημι-πειραματική εκπαιδευτική παρέμβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873369 85 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καλαντζή Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χάρης Ασημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Γεώργιος Τσίτσας, ΕΕΔΙΠ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το θέμα της βίας κατά των γυναικών και η αντιμετώπισή του στις υπηρεσίες υγείας: μια ημι-πειραματική εκπαιδευτική παρέμβαση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το θέμα της βίας κατά των γυναικών και η αντιμετώπισή του στις υπηρεσίες υγείας: μια ημι-πειραματική εκπαιδευτική παρέμβαση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η βία κατά των γυναικών οποιασδήποτε μορφής έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία άμεσες ή έμμεσες. Τα πρόσωπα που πιο συχνά ασκούν βία στις γυναίκες είναι άνδρες νυν ή πρώην σύντροφοι. Οι επαγγελματίες υγείας μπορεί να είναι τα πρώτα πρόσωπα, στα οποία μια γυναίκα θα απευθυνθεί για βοήθεια και υποστήριξη και κατά συνέπεια ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη μέσω της διαδικτυακής εκπαίδευσης συνέβαλε ώστε οι επαγγελματίες υγείας να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών από το σύντροφό τους. Ακόμη, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους καθώς και την ετοιμότητά τους για την παροχή βοήθειας σε γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση.
Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 119 επαγγελματίες υγείας (ομάδα παρέμβασης:67, ομάδα ελέγχου:52). Το ερευνητικό σχέδιο ήταν τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη-σχέδιο μεταξύ των υποκειμένων. Τα χαρακτηριστικά των ομάδων ήταν ισοδύναμα και η κατανομή των συμμετεχόντων σε αυτές έγινε με τυχαίο τρόπο. Η παρέμβαση ήταν διαδικτυακή και αφορούσε την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τη βία κατά των γυναικών και την αντιμετώπιση του φαινομένου από τις υπηρεσίες υγείας. Η διάρκεια της διαδικτυκής εκπαίδευσης ήταν 2-3 ώρες. Η ομάδα παρέμβασης συμπλήρωσε ερωτηματολόγιο πριν και μετά την παρέμβαση. Η ομάδα ελέγχου συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο στην αρχή και ένα ερωτηματολόγιο μετά από δέκα μέρες, χωρίς να έχει λάβει την παρέμβαση ανάμεσα στις δύο μετρήσεις. Για την ομάδα ελέγχου η δυνατότητα συμμετοχής στην παρέμβαση ήταν προαιρετική εφόσον είχε γίνει η μεταμέτρηση. Για την αξιολόγηση της παρέμβασης οι συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας συμπλήρωσαν μετά την μεταμέτρηση ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από την εκπαιδευτική ενότητα στη διαδικτυακή πλατφόρμα.
Αποτελέσματα: Η πειραματική ομάδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικτυακής εκπαίδευσης εμφάνισε βελτίωση στις διαστάσεις αντιληπτή ετοιμότητα, αντιληπτή γνώση και πραγματική γνώση (p<0,001). Ακόμη, τα μέλη της ομάδας παρέμβασης παρουσίαν βελτίωση ως προς την ετοιμότητα (p<0,001), τα ζητήματα/θέματα στον χώρο εργασίας (p<0,001), την αυτοαποτελεσματικότητα (p=0,002), το αλκοόλ/ουσίες (p<0,001) και την κατανόηση των θυμάτων βίας (p=0,008).
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη συνέβαλλε ώστε οι επαγγελματίες υγείας να αποκτήσουν γνώσεις και να αξιολογήσουν την ετοιμότητά τους στη διαχείριση περιπτώσεων γυναικών που έχουν υποστεί βία. Ακόμη, στη σημασία να γνωρίζουν τους φορείς ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και την παροχή μιας υποστήριξης πρώτης γραμμής σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βία κατά των γυναικών, Συντροφική βία, Αντιμετώπιση, Επαγγελματίες υγείας, Παρεμβάσεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
159
Kalantzi Panagiota Master.pdf.pdf (8 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο