Η μοναξιά σε μαθητές δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873385 96 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-14
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Θανασούρα Κωνσταντία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπενέτου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κολαϊτης Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μοναξιά σε μαθητές δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η μοναξιά σε μαθητές δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η μοναξιά θεωρείται μια κοινή δυσάρεστη εμπειρία και αποτελεί αναπτυξιακό κίνδυνο για την ευημερία. Ενώ το ερευνητικό ενδιαφέρον για την μοναξιά στην παιδική και εφηβική ηλικία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, τα ευρήματα είναι περιορισμένα ιδιαίτερα για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Στόχος: Η διερεύνηση των επιπέδων μοναξιάς παιδιών ηλικίας 10-12 ετών, με ειδικές δυσκολίες μάθησης καθώς και η σύγκριση των επιπέδων αυτών με τα επίπεδα μοναξιάς των γονέων τους.
Μέθοδος: Συνολικά 50 μαθητές και 69 γονείς συμμετείχαν στη μελέτη. Για τη μέτρηση των επιπέδων μοναξιάς των παιδιών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Loneliness and Aloneness Scale for Children and Adolescents (LACA), ενώ για τη μέτρηση των επιπέδων μοναξιάς των γονέων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα UCLA Loneliness Scale. Για τη διερεύνηση των εν λόγω υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές δοκιμασίες t-test ανά ζεύγη και ο δείκτης συσχέτισης Pearson.
Αποτελέσματα: Τα παιδιά σπάνια ένιωθαν μοναξιά με τους γονείς και τους φίλους τους, ενώ όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα εγγύτητας με τους γονείς, τόσο χαμηλότερα ήταν τα επίπεδα μοναξιάς με φίλους (p<0.01). Ως προς το φύλο και την τάξη φοίτησης των μαθητών δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές (p>0.05). Τα επίπεδα μοναξιάς των γονέων βρέθηκαν υψηλά αλλά δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα μοναξιάς παιδιών και γονιών (p>0.05). Συμπεράσματα: Παρά την ύπαρξη δυσκολιών μάθησης, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι πιθανό να μπορούν να διαμορφώσουν και να διατηρήσουν θετικές κοινωνικές σχέσεις ως μέλη ενός κοινωνικού δικτύου. Τα παιδιά που έχουν αναπτύξει ασφαλείς δεσμούς με τους γονείς τους βρέθηκαν να διατηρούν σταθερές σχέσεις με συνομηλίκους και να είναι λιγότερο ευάλωτα στη μοναξιά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μοναξιά, Παιδική ηλικία, Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Ειδικές δυσκολίες μάθησης, Γονείς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
81

Thanasoura Konstantia Master.pdf
844 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-05-14.