Γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και πρακτικές των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα σχετικά με την αναγνώριση των ασθενών με διατροφικές διαταραχές και την ανταπόκριση στη φροντίδα τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873430 103 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Νικηταρά Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Βασιλική Μπενέτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Τσίτσας, ΕΕΔΙΠ, Επιστήμη Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και πρακτικές των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα σχετικά με την αναγνώριση των ασθενών με διατροφικές διαταραχές και την ανταπόκριση στη φροντίδα τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και πρακτικές των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα σχετικά με την αναγνώριση των ασθενών με διατροφικές διαταραχές και την ανταπόκριση στη φροντίδα τους
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι διατροφικές διαταραχές είναι χρόνιες ψυχικές παθήσεις με πληθώρα ιατρικών επιπλοκών και μεγάλη θνησιμότητα. Παρά τις σοβαρές συνέπειες, το ποσοστό των πασχόντων που αναζητούν κατάλληλη βοήθεια είναι χαμηλό. Οι επαγγελματίες υγείας παρόλο που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία των διατροφικών διαταραχών, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των στάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γιατροί στην αναγνώριση των ασθενών με διατροφικές διαταραχές και στην ανταπόκριση της φροντίδας τους καθώς και ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών.
Μεθοδολογία: Η παρούσα είναι μια συγχρονική μελέτη, το δείγμα της οποίας αποτελούν 70 εν ενεργεία γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα στο Δυτικό Τομέα Αθηνών με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. Για τη συλλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας και χιονοστιβάδας. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων έγιναν τόσο διμεταβλητές αναλύσεις όσο και πολλαπλές γραμμικές παλινδρομήσεις.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλό αντιληπτό επίπεδο γνώσης (score=24,13/max 45) και δεξιοτήτων των γιατρών ως προς τις διατροφικές διαταραχές (score=23,6/max 45). Ακόμα, οι στάσεις τους φάνηκαν θετικές, ενώ η αυτοαποτελεσματικότητα και η προθυμία τους να παρέχουν βοήθεια χαμηλή και ουδέτερη, αντίστοιχα. Συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στις γνώσεις και στις δεξιότητες, στις δεξιότητες και στην αυτοαποτελεσματικότητα, στις δεξιότητες και στην πρόθεση και στην αυτοαποτελεσματικότητα και τη χρήση εργαλείου διαλογής. Τα συχνότερα εμπόδια για την ανίχνευση φάνηκε να είναι η ανεπαρκής εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες και το ότι οι ασθενείς παρουσιάζονται σε αυτούς για άλλα ιατρικά προβλήματα.
Συμπεράσματα: Οι ελλείψεις των γιατρών αναφορικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες διαχείρισης των ασθενών με διατροφικές διαταραχές οδηγούν σε χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα και πρόθεση για παροχή βοήθειας και τελικά σε ανεπαρκή χρήση εργαλείων διαλογής για έγκαιρη ανίχνευση των ασθενών με διατροφικές διαταραχές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Γιατροί, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ελλάδα, Πάσχοντες, Διατροφικές διαταραχές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
115
Αριθμός σελίδων:
112
Διπλωματική Εργασία_Νικηταρά Κατερίνα .pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο