Οικονομική Δυσπραγία και Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων: Ο Διαμεσολαβητικός ρόλος των Γονικών Πρακτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874788 92 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παχάκη Χρυσάνθη-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κολαΐτης Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Λαζαράτου Ελένη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χριστογιώργος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική Δυσπραγία και Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων: Ο Διαμεσολαβητικός ρόλος των Γονικών Πρακτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οικονομική Δυσπραγία και Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων: Ο Διαμεσολαβητικός ρόλος των Γονικών Πρακτικών
Περίληψη:
Εισαγωγή. Η οικονομική ύφεση αποτελεί πλέον παγκόσμιο πρόβλημα με τη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεών της στον τομέα της ψυχικής υγείας να αποκαλύπτει πως πέραν των ενηλίκων και τα παιδιά και οι έφηβοι υποφέρουν ιδιαιτέρως από αυτήν. Η επιβάρυνση της φτώχειας στη ψυχική επάρκεια των παιδιών και των εφήβων σχετίζεται με τη λειτουργία της οικογενείας τους και συγκεκριμένα με τις γονικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι γονείς τους. Ενδεικτικά, οι οικογένειες με πενιχρά εισοδήματα συχνά χρησιμοποιούν αυταρχικές ή αδιάφορες γονικές πρακτικές, οι οποίες λόγω ελλιπούς ζεστασιάς και υπερβολικού ελέγχου επηρεάζουν αρνητικά τη ψυχική υγεία των παιδιών.
Σκοπός. Στη παρούσα μελέτη εξετάζεται η σχέσης της οικονομικής ένδειας με τη ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ερευνώντας τον πιθανό διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτή, των γονικών πρακτικών ανατροφής των Ελλήνων γονέων.
Μέθοδος. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μία συγχρονική μελέτη σε σχέση με το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης, που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και τις επιπτώσεις του στη ψυχική υγεία. Στην έρευνα συμμετείχαν 54 οικογένειες (μέσο όρο ηλικίας παιδιών τα 12,8 έτη, SD=2,6 έτη) χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου από τα κέντρα στήριξης οικογένειας και παιδιού των παιδικών χωριών SOS. Τα παιδιά
συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια: α) ερωτηματολόγιο Οικονομικών στοιχείων, β) ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών-ΕΕΔ και γ) ερωτηματολόγιο Αντιλήψεων των παιδιών για την Τυπολογία των γονέων. Οι γονείς, με τη σειρά τους συμπλήρωσαν: α) ερωτηματολόγιο Δημογραφικών-οικονομικών στοιχείων, β) ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών-ΕΕΔ, γ) ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας -28 και δ) κλίμακα Στρες των γονέων λόγω του γονικού τους ρόλου.
Αποτελέσματα. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προέκυψε αρνητική σχέση μεταξύ της οικονομικής δυσπραγίας των οικογενειών με τη ψυχική υγεία των παιδιών-εφήβων, αλλά και των γονέων τους. Παρατηρήθηκε πως ατομικά χαρακτηριστικά των γονέων, όπως η διαταραγμένη ψυχική τους υγεία (p=0,030) και το υψηλό στρες για το γονικό τους ρόλος (p=0,036) επηρεάζουν τις γονικές πρακτικές ανατροφής που χρησιμοποιούν, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη ψυχική επάρκεια των παιδιών και των εφήβων (p=0,015 και p=0,033). Επίσης, δεν διαπιστώθηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος των γονικών πρακτικών στη προαναφερόμενη σχέση της οικονομικής ένδειας και της ψυχικής υγείας παιδιών-εφήβων.
Συμπέρασμα. Συμπερασματικά, μπορεί τα ευρήματα της παρούσας μελέτης να μην επιβεβαιώνουν τη διαμεσολαβητική συμβολή των γονικών πρακτικών ανατροφής στη σχέση της οικονομικής ένδειας με τη ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ωστόσο αποκαλύπτουν σημαντικές μεμονωμένες συσχετίσεις μεταξύ αυτών των τριών μεταβλητών. Συγκεκριμένα καταδεικνύουν πως τόσο οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ανατροφής όσο και αυταρχικές γονικές πρακτικές επηρεάζουν αρνητικά τη ψυχική υγεία των παιδιών. Αυτές οι γνώσεις δύνανται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση κατάλληλων κοινοτικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων οι σύγχρονες ελληνικές οικογένειες θα κατανοήσουν πληρέστερα τον γονικό τους ρόλο και θα καλλιεργήσουν την ψυχική τους ευημερία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομική δυσπραγία, Γονικές πρακτικές, Γονικό στρες, Ψυχική υγεία γονέων, Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
206
Αριθμός σελίδων:
127

ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΜ20161310.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-05-20.