Impoliteness across Online Platforms

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874918 97 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-24
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τενεκετζή Κοραλλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Σηφιανού, Ομότιμη Καθηγήτρια, τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Μιχάλης Γεωργιαφέντης, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Impoliteness across Online Platforms
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αγένεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Περίληψη:
Το Ίντερνετ και τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν ένα χώρο όπου οι χρήστες ασκούν την ελευθερία λόγου συμμετέχοντας σε πολυφωνικές συνομιλίες. Το να έχει κανείς τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα είναι αναγκαίο σε κάθε συνδιαλλαγή, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα να προκαλέσει απειλητική προς το πρόσωπο συμπεριφορά. Πράγματι, η αγένεια δεν λείπει από τη διαδικτυακή επικοινωνία, ιδιαίτερα όταν τα υπό συζήτηση θέματα είναι αμφιλεγόμενα. Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να εξετάσει το λόγο τριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (δηλαδή του Twitter, του YouTube και του Reddit) και να διαπιστώσει εάν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μέσου επηρεάζουν την αγένεια μεταξύ των χρηστών τους. Για το σκοπό αυτό, επικεντρώνομαι σε ένα θέμα συζήτησης, εκείνο που αφορά τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 στην Αττική.
Χρησιμοποιούνται ποιοτικές αλλά και ποσοτικές μέθοδοι καθώς ο συνδυασμός τους πιστεύεται ότι έχει μεγάλα οφέλη για μια τέτοια ανάλυση. Συγκροτήθηκαν τρία σώματα κειμένων, ένα για κάθε μέσο που μελετάται. Μικρά αλλά αντιπροσωπευτικά δείγματα αναλύθηκαν ποιοτικά σύμφωνα με τις δύο κύριες κατηγορίες αγένειας: εκείνη που προκύπτει από τη χρήση υπονοημάτων, τη συμβατικοποιημένη (τυποποιημένη) αγένεια και τις υποκατηγορίες τους. Επιπλέον, με τη βοήθεια υπολογιστικών εργαλείων, υβριστικές λέξεις-κλειδιά εξήχθησαν και από τα τρία σώματα κειμένων και αναλύθηκαν συγκριτικά.
Αυτή η από κοινού ανάλυση αποκάλυψε πως το YouTube εμπεριέχει αρκετή (συμβατικοποιημένη) αγένεια, κάτι που ίσως οφείλεται σε παράγοντες όπως η απουσία οποιουδήποτε συντονισμού, ορίου έκτασης των αναρτήσεων και λεπτομερών προφίλ όπως επίσης η παρουσία των βίντεο ως ερέθισμα για τη συνδιαλλαγή. Το Twitter ακολουθεί δεύτερο όσον αφορά την απειλητική προς το πρόσωπο συμπεριφορά που παρατηρείται μεταξύ των χρηστών του, πιθανότατα λόγω του διττού σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε, αρχικά για να ενημερώσει και αργότερα για να ασκήσει κριτική, αλλά και λόγω του περιορισμού των αναρτήσεων σε 280 χαρακτήρες, της μόνιμης προβολής των αναρτήσεων ενός χρήστη στο προφίλ του, της απουσίας συντονισμού, της εκτενούς χρήσης της πολυτροπικότητας και άλλων εγγενών παροχών του Twitter όπως είναι για παράδειγμα τα hashtags. Σημαντικά λιγότερη αγένεια παρατηρήθηκε στο Reddit, η φύση του οποίου το καθιστά χώρο που φιλοξενεί κυρίως πολιτισμένο διάλογο. Ο αριθμός των αγενών αναρτήσεων με χρήση υπονοημάτων ξεπέρασε εκείνον των αναρτήσεων με συμβατικοποιημένη αγένεια, εξαιτίας της ύπαρξης έντονου συντονισμού και δημόσιων προφίλ καθώς και εξαιτίας του μεγέθους και της συνεκτικότητας της κοινότητας των χρηστών. Συμπεραίνεται ότι, με βάση τα χαρακτηριστικά τους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να προσελκύουν μια συγκεκριμένη βάση χρηστών με ιδιαίτερα κίνητρα και νοοτροπία, στοιχείο που με τη σειρά του διαμορφώνει και την αγένεια που παρατηρείται στα μέσα αυτά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
γλωσσική αγένεια, διαδικτυακή επικοινωνία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, youtube, twitter, reddit, γλωσσολογία σωμάτων κειμένων,
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
80
Thesis - Impoliteness across Online Platforms2.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο