διαστάσεις σχολικής προσαρμογής μαθητών νηπιαγωγείου σύμφωνα με εκτιμήσεις γονέων και εκπαιδευτικὠν: ο ρόλος της γονικής εμπλοκής και της οικογενειακής λειτουργικότητας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2875316 143 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-31
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καρίτσα Βασιλική
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (επιβλέπουσα)
Μπεζεβέγκης Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (συμβουλευτική επιτροπή)
Πολύχρονη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (συμβουλευτική επιτροπή)
Ττάνταρος Σπυρίδων, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (εξεταστική επιτροπή)
Παυλόπουλος Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (εξεταστική επιτροπή)
Γκαρή Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (εξεταστική επιτροπή)
Λαμπροπούλου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (εξεταστική επιτροπή)
Πρωτότυπος Τίτλος:
διαστάσεις σχολικής προσαρμογής μαθητών νηπιαγωγείου σύμφωνα με εκτιμήσεις γονέων και εκπαιδευτικὠν: ο ρόλος της γονικής εμπλοκής και της οικογενειακής λειτουργικότητας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
διαστάσεις σχολικής προσαρμογής μαθητών νηπιαγωγείου σύμφωνα με εκτιμήσεις γονέων και εκπαιδευτικὠν: ο ρόλος της γονικής εμπλοκής και της οικογενειακής λειτουργικότητας
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της σχολικής προσαρμογής των μαθητών νηπιαγωγείου, και πιο συγκεκριμένα των διαστάσεων ψυχοκοινωνική προσαρμογή και δεξιότητες μάθησης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς επίσης του ρόλου των οικογενειακών παραγόντων (γονική εμπλοκή και οικογενειακή λειτουργικότητα) στην αξιολόγηση των διαστάσεων αυτών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν αναφορές για 635 μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείου από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους (ο ένας εκ των δύο γονέων) από 73 νηπιαγωγεία της Αττικής.Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ομοφωνία μεταξύ των εκτιμήσεων γονέων και εκπαιδευτικών αναφορικά με τις δεξιότητες μάθησης και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών, με μικρές, όμως, διαφοροποιήσεις. Bρέθηκε, επίσης, θετική συσχέτιση ανάμεσα στη γονική εμπλοκή και στην οικογενειακή λειτουργικότητα, καθώς, επίσης, διαμεσολάβηση ορισμένων διαστάσεων της οικογενειακής λειτουργικότητας στη συσχέτιση μεταξύ διαστάσεων της γονικής εμπλοκής και των δεξιοτήτων μάθησης. Tα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της οικογένειας στην απόκτηση δεξιοτήτων μάθησης από τους μαθητές νηπιαγωγείου και την αναγκαιότητα συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες των νηπίων, αλλά και στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης για την κοινωνική, συναισθηματική και μαθησιακή προσαρμογή των παιδιών στην προσχολική κοινότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
διαστάσεις σχολικής προσαρμογής, εκτιμήσεις γονέων, εκτιμήσεις εκπαιδευτικών, γονική εμπλοκή, οικογενειακή λειτουργικότητα, μαθητές νηπιαγωγείου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
12
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
281
Αριθμός σελίδων:
256

ΚΑΡΙΤΣΑ 30.05.19 final.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-05-31.