Φυσικές Επιστήμες και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση - Η περίπτωση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Έρευνα και Προτάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875438 91 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-03
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ζιάκα Χαρίκλεια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Θεοφ, Καλκάνης, Ομότιμος Καθηγητής,ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φυσικές Επιστήμες και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση - Η περίπτωση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Έρευνα και Προτάσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Φυσικές Επιστήμες και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση - Η περίπτωση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Έρευνα και Προτάσεις
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ένταξη της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και συγκεκριμένα στο γνωστικό αντικείμενων των «Φυσικών» στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά τη διερεύνηση του ρόλου των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσα από συγκεκριμένα τεχνολογικά εργαλεία, μελετώνται η έννοια της Επαυξημένης Πραγματικότητας, οι ήδη υπάρχουσες εφαρμογές της, τα οφέλη της στη μαθησιακή διαδικασία με την αξιοποίησή της και προτείνονται ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις με τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών εμπλουτισμού του σχολικού εγχειριδίου των Φυσικών Ε’ Δημοτικού σύμφωνα με την επιστημονική/εκπαιδευτική μεθοδολογία με διερεύνηση. Ακολούθησε ο σχεδιασμός μιας πρώτης έρευνας με επιλεκτική επαύξηση μέρους των Φύλλων Εργασιών σχετικά με τη θεματική περιοχή του «κύκλου του νερού» κι αξιολογήθηκε η ένταξή τους στη διδασκαλία σε δείγμα 20 μαθητών της Ε’ Δημοτικού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
: νέες τεχνολογίες φυσικές επιστήμες,«Φυσικά»,σχολικό εγχειρίδιο, εμπλουτισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
23
Αριθμός σελίδων:
60

Διπλωματική_215407.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.