Λεπτομερής γεωφυσική διασκόπηση στην αρχαιολογική πανεπιστημιακή ανασκαφή Μαραθώνα Αττικής (θέση Πλάσι)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875445 97 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωφυσική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-03
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σουγλάκος Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκ. Καθηγητής, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λεπτομερής γεωφυσική διασκόπηση στην αρχαιολογική πανεπιστημιακή ανασκαφή Μαραθώνα Αττικής (θέση Πλάσι)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Λεπτομερής γεωφυσική διασκόπηση στην αρχαιολογική πανεπιστημιακή ανασκαφή Μαραθώνα Αττικής (θέση Πλάσι)
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία ειδίκευσης, αναφέρεται στη γεωφυσική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε θέση της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, στη θέση Πλάσι του Μαραθώνα Αττικής. Στόχος της έρευνας, ήταν ο εντοπισμός πιθανών θαμμένων αρχαιολογικών υπολειμμάτων και η υπόδειξη νέων θέσεων ανασκαφικού ενδιαφέροντος, σε επιλεγμένη περιοχή 655 m2 της Πανεπιστημιακής ανασκαφής.
Η πεδιάδα του Μαραθώνα έχει πληρωθεί με κλαστικά ιζήματα, ολοκαινικής και προ‐ολοκαινικής ηλικίας. Ο παράκτιος χώρος αποτελείται από χαλαρά καστανόχρωμα αργιλο‐αμμώδη υλικά με διάσπαρτες κροκαλολατύπες, ερυθρογή και λεπτόκοκκα υλικά χειμαρρωδών αναβαθμίδων. Οι λιθολογίες αυτές αποτελούν τα υλικά μέσα στα οποία είναι ενταφιασμένα τα αρχαιολογικά ευρήματα.
Για τη γεωφυσική έρευνα επιλέχθηκε ως προκαταρκτική μέθοδος εκείνη του γεωραντάρ (GPR). Χρησιμοποιήθηκε το μονοστατικό σύστημα της MALÅ Geoscience, εξοπλισμένο με κεραία 250 MHz θωρακισμένη. Υλοποιήθηκαν 34 τομές γεωραντάρ συνολικού μήκους 610 m, οι οποίες κάλυψαν το σύνολο της περιοχής, σε μία ισο‐απόσταση ανά 2 m. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό ReflexW. Εντοπίστηκαν υψηλές τιμές έντασης ανάκλασης (envelope amplitude > 3000), σε βάθος μεταξύ 15–85cm. Κατασκευάστηκαν τομές (cross sections) και οριζοντιογραφίες (slices) όγκου/βάθους κατανομής της έντασης του ανακλώμενου ηλεκτρομαγνητικού παλμού.
Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και η γεωηλεκτρική μέθοδος πλευρικής μεταβολής της ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης (ERT). Χρησιμοποιήθηκε το Terrameter Imaging System του οίκου ABEM, με 41 ηλεκτρόδια, σε ισο‐απόσταση 25 cm. Συνολικά εκτελέστηκαν 20 τομές ERT, συνολικού μήκους 413 m, οι οποίες κάλυψαν το σύνολο της περιοχής, σε μία ισο‐απόσταση περίπου ανά 3 μέτρα. Εντοπίστηκαν θέσεις με υψηλές τιμές ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης (resistivity > 90 Ohm.m) σε βάθος ίδιο με εκείνο της διασκόπησης γεωραντάρ, μεταξύ 15‐85 cm. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό RES2DINV. Κατασκευάστηκαν τομές (2D cross sections) και χάρτες (slices) όγκου/βάθους κατανομής της ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης.
Επί πλέον, δημιουργήθηκε τοπογραφική «Βάση» αναφοράς (Base) και πραγματοποιήθηκε τοπογραφική αποτύπωση όλων των γεωφυσικών εργασιών, με την τεχνική RTK‐GPS (Real Time Kinematics).
Μετά την συνδυαστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δυο διασκοπικών τεχνικών, προέκυψαν και υποδεικνύονται για ανασκαφή, τρείς (3) θέσεις ενδιαφέροντος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωραντάρ, Έρευνα πλευρικής μεταβολής εδικής αντίστασης, γεω-αρχαιολογία, γεωφυσική έρευνα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
89