Μέθοδοι ενίσχυσης της δύναμης των περιφερικών σκελετικών μυών σε ασθενείς στη ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875508 120 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-04
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βαλασιάδης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυρίδων Ζακυνθινός, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σπυρίδων Μεντζελόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αντωνία Κουτσούκου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδοι ενίσχυσης της δύναμης των περιφερικών σκελετικών μυών σε ασθενείς στη ΜΕΘ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέθοδοι ενίσχυσης της δύναμης των περιφερικών σκελετικών μυών σε ασθενείς στη ΜΕΘ
Περίληψη:
Οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στις ΜΕΘ εμφανίζουν ένα σύνδρομο το οποίο περιγράφεται ως μυϊκή αδυναμία αποκτηθείσα στη ΜΕΘ (Intensive Care Unit Acquired Weakness (ICUAW). Το σύνδρομο εκδηλώνεται με έ-ντονη μυϊκή αδυναμία γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τόσο την πα-ράταση του χρόνου παραμονής τους στη ΜΕΘ και τον χρόνο νοσηλείας τους στο νοσοκομείο, όσο και την καθυστέρηση ή και αδυναμία επιστροφής στην εργασία τους και την καθημερινότητά τους. Οι επιπτώσεις είναι δυνα-τόν να επιμένουν και μήνες μετά από την έξοδο του από το νοσοκομείο. Η αντιμετώπιση του συνδρόμου ICUAW είναι συμπτωματολογική. Γίνεται προσπάθεια οι ασθενείς να παραμένουν όσο το δυνατό λιγότερο υπό μη-χανικό αερισμό, να λαμβάνουν όσο το δυνατό λιγότερα φάρμακα και να εί-ναι ρυθμισμένα τα επίπεδα σακχάρου. Ο κλινοστατισμός καθώς και η υπο-χρεωτική ακινησία αποτελούν πρόσθετους επιβαρυντικούς παράγοντες για την εκδήλωση του συνδρόμου. Οι φυσικοθεραπευτές καλούνται να βοηθή-σουν στην ανάσχεσή της εκδήλωσης του. Η πρώιμη κινητοποίηση και η κι-νησιοθεραπεία, ο ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός (ΗΝΜΕ) και η απο-φυγή όσων το δυνατόν περισσότερων προδιαθεσικών παραγόντων αποτε-λούν την βασική άμυνα. Η κινησιοθεραπεία και η κινητοποίηση, έχει απο-δειχτεί ότι βελτιώνουν την λειτουργική ικανότητα, την μυϊκή δύναμη και την δύσπνοια των ασθενών. Οι διατάσεις βοηθούν στην διατήρηση της καλής κατάστασης των μυϊκών ινών. Η κινησιοθεραπεία και η κινητοποίηση βοη-θούν στην μείωση του οξειδωτικού στρες και στην έκκριση αντιφλεγμονω-δών ουσιών, αποτρέπουν τη ρίκνωση των μυών, τη μυϊκή αδυναμία και τις αρθρικές παραμορφώσεις. Η κινησιοθεραπεία και η κινητοποίηση πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό στην συνολική κατάσταση του ασθενούς. Η εφαρμογή ΗΝΜΕ, φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα αλλά απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται, της δια-φορετικής επίδρασης που έχει ανάλογα αν εφαρμόζεται τελείως παθητικά ή αν συμμετέχει και ο ασθενής, των συστημικών επιδράσεων σε κυτταρικό επίπεδο, καθώς και των ασθενών εκείνων που είναι πιθανότερο να ωφε-ληθούν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μυϊκή αδυναμία αποκτηθήσα στη ΜΕΘ, Σκελετικοί μυς, Πρώιμη κινητοποίηση, ΗΝΜΕ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
66

διπλωματική Γιώργος Βαλασιάδης.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.