Πρόταση Ψηφιακού Σεναρίου ως Προσχεδίου Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τις Δομές της Ύλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875684 113 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-07
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βενιζέλος Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Θεόφ. Καλκάνης, Ομότιμος Καθηγητής ,ΠΤΔΕ ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόταση Ψηφιακού Σεναρίου ως Προσχεδίου Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τις Δομές της Ύλης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρόταση Ψηφιακού Σεναρίου ως Προσχεδίου Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τις Δομές της Ύλης
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζουμε μια πρόταση εκπαιδευτικού ψηφιακού σεναρίου που συνιστά προσχέδιο για τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού. Προτείνουμε, λοιπόν, μια διδακτική παρέμβαση βασισμένη στην επιστημονική / εκπαιδευτική μεθοδολογία με διερεύνηση και στην ψηφιακή τεχνολογία. Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου να αντιληφθούν πώς εκφράζεται στην πράξη η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο, η οποία αποτελεί και το κλειδί για την ερμηνεία πολλών μακροσκοπικών φυσικών φαινομένων, ειδικά εκείνων που αναφέρονται στη θερμότητα. Πρωταρχικός στόχος είναι η κατανόηση ενός βασικού κορμού εννοιών, που σχετίζονται σε πρώτη φάση με τα κύρια στάδια εξέλιξης του Σύμπαντος (από τη Μεγάλη Έκρηξη μέχρι σήμερα), με τα «συστατικά» της ύλης, καθώς και με τον τρόπο που αυτή δομείται και συγκροτείται (λ.χ. στοιχειώδη σωματίδια, θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις, άτομα, μόρια, χημικά στοιχεία, χημικές ενώσεις, μίγματα, υλικά σώματα). Υπό το πρίσμα του μοντέλου του μικρόκοσμου, παρουσιάζονται στη συνέχεια έννοιες που αφορούν στις κινήσεις των σωματιδίων (θερμότητα-θερμοκρασία-θερμική ενέργεια), στις φυσικές καταστάσεις των υλικών σωμάτων (στερεή-υγρή-αέρια κατάσταση) και σε ορισμένα φαινόμενα που σχετίζονται με τις κινήσεις αυτές (συστολή-διαστολή υλικών). Ανάμεσα στις έννοιες που εξετάζονται είναι και αυτές της μάζας, του όγκου και της πυκνότητας, σε συνδυασμό μάλιστα με τη θερμική αγωγιμότητα. Η διδακτική πρόταση ολοκληρώνεται με τη μικροσκοπική ερμηνεία μερικών μακροσκοπικών θερμικών φαινομένων (αλλαγή φυσικής κατάστασης, ροή θερμότητας σε στερεά-υγρά-αέρια υλικά σώματα, θερμική ισορροπία). Το λογισμικό, που σκοπεύουμε στο μέλλον να δημιουργήσουμε επί τη βάσει του συγκεκριμένου ψηφιακού σεναρίου, πιστεύουμε πως θα καταστεί πολύτιμο εργαλείο, όχι απλά επειδή θα αξιοποιεί τη σωματιδιακή θεωρία με τη χρήση προσομοιώσεων του μοντέλου του μικρόκοσμου, αλλά κυρίως γιατί θα ενοποιεί εκπαιδευτικά μικρόκοσμο και μακρόκοσμο με έναν ιδιότυπο τρόπο, που δεν είναι άλλος από την παρουσίαση των εννοιών της φυσικής στο πλαίσιο της αφήγησης μιας ιστορίας (αλλά και στο πλαίσιο της αφήγησης της ιστορίας του Σύμπαντος), σε συνδυασμό μάλιστα με την ανάδειξη μοτίβων (και αναλογιών), τα οποία θα χρησιμεύσουν ως εργαλεία ερμηνείας, αναδόμησης εσφαλμένων προϋπαρχουσών αντιλήψεων και γενικεύσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Θεωρία μεγάλης έκρηξης, δομή ύλης, πρότυπο μικρόκοσμου, αλλαγή φυσικής κατάστασης, θερμότητα-θερμοκρασία-θερμική ενέργεια, ροή θερμότητας σε στερεά-υγρά-αέρια υλικά σώματα, θερμική ισορροπία, προϋπάρχουσες αντιλήψεις μαθητών, προσομοιώσεις, ψηφιακό σενάριο, εκπαιδευτικό λογισμικό, μοτίβο, αναλογία, επιστημονική / εκπαιδευτική μεθοδολογία με διερεύνηση, storytelling.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
189
ΤΕΛΙΚΟ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο