Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό των φυσικών προϊόντων α,β θουιόνη, πουλεγόνη και σαφρόλη σε τρόφιμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875806 69 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-10
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπαϊρακτάρη-Μολυνδρή Νιόβη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Μικρός, Καθηγητής, Φαρμακευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό των φυσικών προϊόντων α,β θουιόνη, πουλεγόνη και σαφρόλη σε τρόφιμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό των φυσικών προϊόντων α,β θουιόνη, πουλεγόνη και σαφρόλη σε τρόφιμα
Περίληψη:
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει δημοσιεύσει μια σειρά γνωμοδοτήσεων αναφορικά με κάποιες ουσίες οι οποίες βρίσκονται εκ φύσεως σε πρώτες ύλες για αρωματικές ουσίες και συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες όπως βότανα και μπαχαρικά. Σύμφωνα με την Αρχή των Εμπειρογνωμόνων για τις Αρωματικές Ύλες του Συμβουλίου της Ευρώπης αυτές οι ουσίες μπορούν να εγείρουν τοξικολογικές ανησυχίες.
Έτσι ο κανονισμός 1334/2008 περιλαμβάνει κατάλογο δεκαπέντε ουσιών οι οποίες δεν πρέπει να προστίθενται ως έχουν σε τρόφιμα. Επίσης, θεσπίζονται ανώτατα επίπεδα για την παρουσία ορισμένων από αυτές τις ουσίες σε ορισμένα σύνθετα τρόφιμα. Μεταξύ αυτών είναι η α και β θουιόνη, η πουλεγόνη και η σαφρόλη.
Στην εργασία αναπτύσσεται μέθοδος κατεργασίας με την τεχνική της Ταυτόχρονης Απόσταξης-Εκχύλισης με σκοπό την απομόνωση των προαναφερθέντων ουσιών από τρόφιμα και ποτά και μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού αυτών με την τεχνική της αεριοχρωματογραφίας-φασματομετρίας μαζών (GC-MS). Η μέθοδος επικυρώθηκε ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά ποιότητάς της (γραμμικότητα, ορθότητα, πιστότητα, όριο ανίχνευσης, όριο ποσοτικοποίησης) και εφαρμόστηκε στην ανάλυση τροφίμων και ποτών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
α, β θουιόνη, πουλεγόνη, σαφρόλη, SDE, GC-MS, ποσοτικός προσδιορισμός, αρωματικές ύλες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
82
διπλωματικη 17-5.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο