Συγγενείς διαμαρτίες τραχείας και οισοφάγου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875957 139 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-12
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ράπτη Νικολέττα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Σκανδαλάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεανώ Δεμέστιχα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Πιάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγγενείς διαμαρτίες τραχείας και οισοφάγου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγγενείς διαμαρτίες τραχείας και οισοφάγου
Περίληψη:
Οι συγγενείς διαμαρτίες της τραχείας και του οισοφάγου αποτελούν μια ομάδα διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων με ιδιαίτερα επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά, που συχνά απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν αρχικά η αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων ανατομικής και των θεωριών εμβρυογένεσης των δύο οργάνων προκειμένου να γίνει ευκολότερα κατανοητός ο σχηματισμός των συγγενών διαμαρτιών. Στη συνέχεια, διενεργήθηκε μια εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για κάθε διαμαρτία ξεχωριστά.
Στις συγγενείς διαμαρτίες της τραχείας ταξινομούνται η συγγενής ατρησία της τραχείας, η συγγενής στένωση της τραχείας, η συγγενής τραχειομαλακία, τα αγγειακά δακτυλίδια που προκαλούν πίεση εκ των έξω, ο τραχειακός βρόγχος, τα συγγενή εκκολπώματα της τραχείας και άλλες πολύ σπάνιες διαμαρτίες. Στις συγγενείς διαμαρτίες του οισοφάγου ανήκει η ατρησία του οισοφάγου με ή χωρίς τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο, η συγγενής στένωση του οισοφάγου, ο διπλασιασμός του οισοφάγου και ο συγγενής βραχύς οισοφάγος.
Η διάγνωση των διαμαρτιών αυτών τόσο προγεννητικά όσο και μεταγεννητικά απαιτεί υψηλό δείκτη υποψίας και βαθιά γνώση των εμβρυολογικών καταβολών δεδομένου του υψηλού ποσοστού συνυπαρχουσών διαμαρτιών. Η αντιμετώπιση τους αποτελεί μια κλινική πρόκληση, είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη και χρήζει ομάδας εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού. Η πραγματικότητα είναι ότι οι συγγενείς διαμαρτίες της τραχείας και του οισοφάγου ακόμα και σήμερα αποτελούν αίτιο βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας. Η μεγάλη πρόοδος που έχει σημειωθεί στη περιγεννητική και νεογνική φροντίδα έχει τεράστιο ρόλο στη μείωση της θνησιμότητας και της θνητότητας.
Συμπερασματικά, απαιτείται περαιτέρω διεξοδική μελέτη της ανατομίας, της φυσιολογίας, της μοριακής βιολογίας και του γενετικού υπόβαθρου κάθε διαμαρτίας, προκειμένου να κατανοήσουμε την εμβρυογένεση των οργάνων, την αιτιοπαθογένεια της κάθε διαμαρτίας και τελικά να καταστεί δυνατή, με τα κατάλληλα μέσα, η άριστη αντιμετώπιση και θεραπεία τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Συγγενείς, Διαμαρτίες, Τραχεία, Οισοφάγος, Εμβρυογένεση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
369
Αριθμός σελίδων:
112
πτυχιακή τελικο.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο