Διερεύνηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής της οικογένειας, με εξαρτημένο απο το αλκοόλ γονέα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876165 127 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-17
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Θεράπου Κυριακή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τζαβέλλας Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαλλιώρη Μινέρβα - Μελπομένη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής της οικογένειας, με εξαρτημένο απο το αλκοόλ γονέα.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής της οικογένειας με εξαρτημένο απο το αλκοόλ γονέα.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η εξάρτηση από το αλκοόλ μπορεί να βιώνεται βιολογικά από ένα μόνο άτομο, αλλά επηρεάζει και επηρεάζεται σημαντικά από την οικογένεια, τη δυναμική και τη λειτουργία της. Έρευνες που έχουν διενεργηθεί για την αξιολόγηση της οικογενειακής λειτουργικότητας, αλλά και την ποιότητα ζωής των οικογενειών με αλκοολικό μέλος, έχουν δείξει ότι πλήττονται σημαντικά. Από την άλλη σημειώνεται, ότι πέρα από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ατόμων ο παράγοντας της οικογένειας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία και την έκβαση της εξάρτησης από το αλκοόλ.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά, να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα και η ποιότητα ζωής των οικογενειών, με εξαρτημένο από το αλκοόλ γονέα.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη σε δείγμα 40 οικογενειών (78 γονείς και 26 παιδιά) στις οποίες ο ένας εκ των 2 γονιών είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ. Το δείγμα προήλθε από τη Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Χορηγήθηκαν η Κλίμακα Οικογενειακού Περιβάλλοντος FES, η κλίμακα WHOQOL-BREF για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και ένα κοινωνικο-δημογραφικό ερωτηματολόγιο. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από τον θεραπευτικό φάκελο των εξαρτημένων.
Αποτελέσματα: Με εξαίρεση την ‘’Εκφραστικότητα’’ , οι υπόλοιπες υποκλίμακες της κλίμακας FES, βαθμολογήθηκαν μέτρια προς χαμηλά από τους συμμετέχοντες. Φάνηκε ότι οι οικογένειες έχουν χαμηλό βαθμό συνοχής, ανεξαρτησίας και οργάνωσης, υψηλά επίπεδα σύγκρουσης και είναι σε μικρό βαθμό προσανατολισμένες στα επιτεύγματα, στην ψυχαγωγία, τις πολιτιστικές δραστηριότητες και την ηθική-θρησκευτικότητα. Οι σύζυγοι βαθμολόγησαν χαμηλότερα την οικογενειακή Συνοχή (p=0.025) σε σχέση με τους εξαρτημένους και τα παιδιά, ενώ τα παιδιά σημείωσαν χαμηλότερες τιμές στις διαστάσεις ‘’Σύγκρουση’’(p=0,004), ‘’Προσανατολισμός προς ενεργό ψυχαγωγική δραστηριότητα’’(p=0,034) και ‘’Οργάνωση’’(p=0,034) σε σχέση με τους γονείς. Όσον αφορά στην ποιότητα ζωής οι συμμετέχοντες την αξιολόγησαν μέτρια ως καλή, στην πλειοψηφία τους. Παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η διάρκεια της αποχής από το αλκοόλ , η οικονομική κατάσταση, η λήψη φαρμακευτικής αγωγής, το ιστορικό αλκοολισμού στην οικογένεια και η συμμετοχή του εξαρτημένου και της οικογένειας στη θεραπεία ,επηρεάζουν τόσο την οικογενειακή λειτουργία όσο και την ποιότητα ζωής.
Συμπεράσματα: Η συμμετοχή στη θεραπεία, τόσο του αλκοολικού γονέα όσο και της οικογένειας του, φαίνεται ότι βελτιώνει σε σημαντικούς τομείς τόσο την οικογενειακή λειτουργία όσο και την ποιότητα ζωής της οικογένειας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αλκοολικός γονέας, Οικογενειακή λειτουργικότητα, Ποιότητα ζωής, Θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
147
Αριθμός σελίδων:
112

διπλωματική εργασία.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.