Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας των ασθενών σε ένα γενικό επαρχιακό νοσοκομείο της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876225 276 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αγγελή Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Καντζανού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας των ασθενών σε ένα γενικό επαρχιακό νοσοκομείο της Ελλάδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας των ασθενών σε ένα γενικό επαρχιακό νοσοκομείο της Ελλάδας
Περίληψη:
Εισαγωγή
Τα ιατρικά λάθη και τα δυσμενή συμβάντα αποτελούν συχνό φαινόμενο κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο ιδιωτικής όσο και σε επίπεδο δημόσιας περίθαλψης και η πρόληψη τους αποτελεί πρωταρχικό στόχο όλων των συστημάτων υγείας.. Ως βασικό βήμα για τη βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας ασθενών είναι η αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας στους επαγγελματίες υγείας. Δυστυχώς η έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα στα ελληνικά νοσοκομεία είναι περιορισμένη.
Σκοπός/Μέθοδος
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της κουλτούρας ασφάλειας των ασθενών σε ένα Γενικό επαρχιακό Νοσοκομείο της Ελλάδας. Το εργαλείο που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ήταν η ελληνική μετάφραση του Hospital Survey on Patient Safety Culture ( HSOPSC), ενός ερωτηματολογίου που αναπτύχθηκε επιμελώς για την μέτρηση της κουλτούρας ασφάλειας των ασθενών. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 287 επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου. Το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS 23.0 (Statistical Package for Social Sciences) χρησιμοποιήθηκε για την διενέργεια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας περιλαμβάνοντας τα περιγραφικά δεδομένα και τον έλεγχο αξιοπιστίας των παραμέτρων ασφάλειας.
Αποτελέσματα
Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ήταν 70,3%, ενώ τους περισσότερους συμμετέχοντες αποτελούσαν οι νοσηλευτές (31,2%). Το μεγαλύτερο μέσο ποσοστό θετικών απαντήσεων αναφορικά με την κουλτούρα ασφάλειας των ασθενών συγκέντρωσαν οι παράγοντες που σχετίζονταν με τις προσδοκίες και δράσεις των Προϊσταμένων / Διευθυντών (54,6%), την οργανωσιακή μάθηση – συνεχή βελτίωση (52,1%) και τη συνολική αντίληψη της ασφάλειας (50,1%),ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά αφορούσαν τους παράγοντες που σχετίζονταν με τη στελέχωση(17,5%), τη μη τιμωρητική αντίδραση στα λάθη (20,5%), τη συνεργασία- ομαδική εργασία μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου (32,9%) και την υποστήριξη της διοίκησης σε θέματα ασφάλειας (33,8%). Οι επαγγελματίες υγείας με μεγαλύτερη εργασιακή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας εμφάνιζαν αρνητικότερη βαθμολογία στην κουλτούρα ασφάλειας ασθενών σε σχέση με όσους εργάζονταν λιγότερα έτη, ενώ όσοι εργάζονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου είχαν πιο θετική στάση απέναντι στον παράγοντα «ανοιχτή επικοινωνία» σε σχέση με τους εργαζόμενους στα άλλα τμήματα και επομένως θετικότερη κουλτούρα ασφάλειας.
Συμπεράσματα
Υπάρχουν εμφανείς αδυναμίες στη λειτουργία του νοσοκομείου με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον τρόπο διοίκησης του και τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τη Διοίκηση για τη βελτίωσή των συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών υγείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ιατρικά και νοσηλευτικά λάθη, Δυσμενή συμβάντα, Κλίμα και κουλτούρα ασφάλειας ασθενούς, Αναφορά και διαχείριση λαθών, Ελληνικό νοσοκομείο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
117
Aggeli Eleni Master.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο