Μελέτη του συστήματος αυτόματου ελέγχου έκθεσης ενός μοντέρνου συστήματος Υπολογιστικής Τομογραφίας. Πως το μήκος της εντοπιστικής σάρωσης επιδρά στην καμπύλη διαμόρφωσης ρεύματος κατά μήκος μιας εξέτασης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876230 179 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-28
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ντούφας Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Περισυνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιωάννης Δαμηλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θωμάς Μαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του συστήματος αυτόματου ελέγχου έκθεσης ενός μοντέρνου συστήματος Υπολογιστικής Τομογραφίας. Πως το μήκος της εντοπιστικής σάρωσης επιδρά στην καμπύλη διαμόρφωσης ρεύματος κατά μήκος μιας εξέτασης.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη του συστήματος αυτόματου ελέγχου έκθεσης ενός μοντέρνου συστήματος Υπολογιστικής Τομογραφίας. Πως το μήκος της εντοπιστικής σάρωσης επιδρά στην καμπύλη διαμόρφωσης ρεύματος κατά μήκος μιας εξέτασης.
Περίληψη:
Με τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που γνώρισαν τις τελευταίες δεκαετίες, τα συστήματα Υπολογιστικής Τομογραφίας κατάφεραν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής απεικόνισης. Η αύξηση της ακτινικής επιβάρυνσης του συνόλου, που ήταν αποτέλεσμα της αυξανόμενης χρήσης τους, κατέστησε τον περιορισμό της δόσης που λαμβάνει ο εξεταζόμενος ως μια προσπάθεια υψίστης σημασίας, με τρόπο -φυσικά- τέτοιο, ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην γενικότερη ποιότητα της εξέτασης.
Τα συστήματα αυτόματου ελέγχου της έκθεσης βρίσκονται στην καρδιά αυτής της προσπάθειας και καταγεγραμμένα επιτυγχάνουν μείωση της δόσης μέχρι και 68%. Τη λειτουργία αυτών των συστημάτων θα μελετήσουμε.
Όπως επιβεβαιώνει και η στατιστική μελέτη που πραγματοποιήσαμε, οι χειριστές-τεχνολόγοι με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της προσληφθείσας δόσης από τον εξεταζόμενο, προβαίνουν σε μειώσεις του μήκους της εντοπιστικής σάρωσης, μιας παραμέτρου ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία αυτών των συστημάτων.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρωνόμαστε στην επίδραση του μήκους της εντοπιστικής σάρωσης με σκοπό να μελετηθεί πώς αυτή επηρεάζει τις καμπύλες διαμόρφωσης των ρευμάτων εξέτασης.
Στο πρώτο βήμα του πειραματικού μέρους, διεξήχθη μία προκαταρκτική μελέτη με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση του τρόπο λειτουργίας του συστήματος SmartmA (GE Healthcare, Milwaukee, Wisconsin) που χρησιμοποιούμε. Συγκεκριμένα εξετάσαμε την κατανομή θορύβου κατά μήκος μιας εξέτασης, μεταξύ των τεχνικών SmartmA και AutomA, αλλά και την επίδραση του Noise Index στην ποσότητα θορύβου των τελικών εικόνων. Επίσης επιχειρήσαμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς πίσω από τους οποίους το SmartmA αξιοποιεί τα δεδομένα της εντοπιστικής σάρωσης για να ορίσει την καμπύλη ρευμάτων και πώς αυτά, στην συνέχεια, χρησιμοποιούνται για την λήψη κάθε τομής απεικόνισης. Τέλος, στις προκαταρκτικές μετρήσεις μελετήσαμε και την κατανομή της ακτινικής απορροφητικότητας κατά μήκος των ανθρωπόμορφων ομοιωμάτων που είχαμε στη διάθεσή μας.
Για το κεντρικό τμήμα της μελέτης μας λοιπόν, ακτινοβολήθηκαν 5 ανθρωπόμορφα ομοιώματα στην περιοχή του θώρακα κατ’ αναπαράσταση μιας εξέτασης πνευμόνων. Με διατήρηση του μήκους της προς απεικόνιση περιοχής σταθερό, αυξομειώναμε βηματικά το μήκος της απεικονιστικής σάρωσης, καταγράφοντας κάθε φορά τον πίνακα ρευμάτων που μας παρείχε το σύστημα.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε πως ο άμετρος περιορισμός του μήκους της εντοπιστικής σάρωσης, δύναται να στερήσει πολύτιμη πληροφορία από το \en SmartmA. Επίσης φάνηκε πως κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών ρεύματος που παρατηρούνται συνήθως στα όρια των περιοχών ακτινοβόλησης κατά ένα ποσοστό από 5% έως 32,6%. Η αύξηση αυτή, εκτός της γενικότερης επιβάρυνσης που επιφέρει, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της παρουσίας ακτινικά ευαίσθητων οργάνων που ενδέχεται να βρίσκονται πλησίον της περιοχής απεικόνισης, και ιδιαιτέρως όταν παρατηρείται σε νεαρά άτομα.
Η μελέτη αυτή έχει ως απώτερο στόχο την ενημέρωση των χειριστών μέσω της ανάδειξης αυτού του φαινομένου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπολογιστική τομογραφία, Σύστημα αυτόματου ελέγχου έκθεσης, Προσαρμογή ρεύματος, Προσαρμογή ρευμάτων, Εντοπιστική σάρωση, Εντοπιστικές σαρώσεις, Μείωση εντοπιστικής σάρωσης, Περιοχή σάρωσης, Περιοχή απεικόνισης, Περιοχή ακτινοβόλησης, Υπερσάρωση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
39
Αριθμός σελίδων:
112
Τελικό Κείμενο (με υπογραφές) .pdf (123 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο