Διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ): Η περίπτωση των Τ.ΟΜ.Υ. της 1ης ΥΠΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876234 629 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γαβρίλη Αγάθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Καντζανού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια. Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ): Η περίπτωση των Τ.ΟΜ.Υ. της 1ης ΥΠΕ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ): Η περίπτωση των Τ.ΟΜ.Υ. της 1ης ΥΠΕ
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει την αποτελεσματική λειτουργία
των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πρόκειται για ένα μείζον θέμα, καθώς
αφορά το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας. Στην πλειοψηφία
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως, η ΠΦΥ φαίνεται να
κατέχει κεντρικό ρόλο στο σύστημα υγείας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με
αναφορές, ένα σύστημα υγείας για να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα και να
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του, είναι αναγκαίο να έχει ανεπτυγμένο το
σύστημα ΠΦΥ του. Είναι γεγονός ότι στον ελλαδικό χώρο, ο θεσμός της ΠΦΥ
παρουσιάζει ελλείψεις τόσο ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει όσο και ως προς
την οργάνωση του. Αναλυτικότερα, το θέμα της μελέτης, εστιάζεται στην διερεύνηση
της αποδοτικής λειτουργίας των νέων δομών ΠΦΥ.
Επιπλέον, άλλο ένα θέμα που διερευνάται στη συγκεκριμένη έρευνα, είναι η
ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Πράγματι, στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η άποψη των ληπτών υγείας
σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν έχει πολύ μεγάλη σημασία καθώς
μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα
συνολικά. Επιπλέον, μέσα από την ευκαιρία που δίνεται στους ασθενείς να
εκφράσουν ότι τους ενοχλεί, δίνεται η δυνατότητα το υγειονομικό σύστημα να
βελτιωθεί.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ικανοποίηση Aσθενών, ΤΟΜΥ, Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών, Ποιότητα υπηρεσιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
108
Gavrili Agathi MSc.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο