Ο ρόλος του δεσµού στη συναισθηµατική ρύθµιση του παιδιού προσχολικής ηλικίας: Πρόγραµµα πρόληψης & παρέµβασης για την προαγωγή της σχέσης µαθητή - εκπαιδευτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876340 124 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καλονάκη Ελένη
ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Π.Τ.∆.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Τ.∆.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Τ.∆.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος του δεσµού στη συναισθηµατική ρύθµιση του παιδιού προσχολικής ηλικίας: Πρόγραµµα πρόληψης & παρέµβασης για την προαγωγή της σχέσης µαθητή - εκπαιδευτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος του δεσµού στη συναισθηµατική ρύθµιση του παιδιού προσχολικής ηλικίας: Πρόγραµµα πρόληψης & παρέµβασης για την προαγωγή της σχέσης µαθητή - εκπαιδευτικού
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας ήταν η εφαρµογή του προγράµµατος πρόληψης και παρέµβασης
«Ο Χρόνος της Αποταµίευσης» σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και η µελέτη της
επίδρασης της ποιότητας της σχέσης µαθητών - εκπαιδευτικών στη ρύθµιση των
συναισθηµάτων των µαθητών. Το πρόγραµµα «Ο Χρόνος της Αποταµίευσης»
αποτελεί µια δυαδική παρέµβαση µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της
αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού µε ένα συγκεκριµένο παιδί. Στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα συµµετείχαν 8 εκπαιδευτικοί και 16 µαθητές προσχολικής ηλικίας που
εµφάνιζαν προβλήµατα συµπεριφοράς στην τάξη. Τα εργαλεία που χορηγήθηκαν
ήταν: (α) η Κλίµακα Σχέσης Μαθητή - ∆ασκάλου (Pianta, 2001), (β) ο Κατάλογος
Ελέγχου Συµπεριφοράς στην Προσχολική Ηλικία, ΚΕΣΠΗ-Α (Μανωλίτσης, 2013),
(γ) το ∆ιαµορφωτικό Σύστηµα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού-∆ιΣAE (Harris & Hill,
1982), και (δ) η συνέντευξη για τη σχέση µαθητή-δασκάλου (Pianta, 1999). Τα
αποτελέσµατα από την εφαρµογή του προγράµµατος ανέδειξαν ότι τα παιδιά µε
προβλήµατα συµπεριφοράς παρουσίασαν αυξηµένες σχέσεις εγγύτητας και µειωµένες
συγκρουσιακές σχέσεις µε τους εκπαιδευτικούς, διατηρώντας στα ίδια χαµηλά επίπεδα
τις σχέσεις εξάρτησης. Το πρόγραµµα «Ο Χρόνος της Αποταµίευσης», ανέδειξε ότι οι
πρώιµες παρεµβάσεις είναι πιθανότερο να περιορίσουν συναισθηµατικά και κοινωνικά
προβλήµατα, αυξάνοντας την πιθανότητα θετικής σχέσης µαθητή-εκπαιδευτικού, στην
οποία ο εκπαιδευτικός µπορεί να διευκολύνει το µαθητή να αποκτήσει την ικανότητα
για συναισθηµατική ρύθµιση, δηµιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο θετικό
συναισθηµατικό κλίµα που διαχέεται σε ολόκληρη τη σχολική τάξη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
δεσµός, συναισθηµατική ρύθµιση, σχέση εκπαιδευτικού-µαθητή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
119
Αριθμός σελίδων:
201

ΚΑΛΟΝΑΚΗ-M.ed-+ΕΚΠΑ-2019.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.