Ψυχολογικό φορτίο και μηχανισμοί άμυνας των νοσηλευτών που εργάζονται σε νεογνικές ΜΕΝ και ΜΑΦ σε τριτοβάθμια παιδιατρικά νοσοκομεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876347 166 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Λυμπεροπούλου Ροδάνθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχολογικό φορτίο και μηχανισμοί άμυνας των νοσηλευτών που εργάζονται σε νεογνικές ΜΕΝ και ΜΑΦ σε τριτοβάθμια παιδιατρικά νοσοκομεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχολογικό φορτίο και μηχανισμοί άμυνας των νοσηλευτών που εργάζονται σε νεογνικές ΜΕΝ και ΜΑΦ σε τριτοβάθμια παιδιατρικά νοσοκομεία
Περίληψη:
Ιστορικό: Οι Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) και οι Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) είναι εργασιακά περιβάλλοντα με αυξημένο φόρτο εργασίας για νοσηλευτές, που διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη θεραπευτική ομάδα. Οι νοσηλευτές των ΜΕΝΝ έχουν βαρύτερο φόρτο εργασίας και περισσότερες υποχρεώσεις από τους νοσηλευτές που εργάζονται σε ανοιχτά τμήματα. Συχνά καλούνται να πάρουν γρήγορες αποφάσεις ή να αντιμετωπίσουν ασθενείς που χρειάζονται πρώτες βοήθειες ή άλλη επείγουσα αντίδραση.
Μέθοδος και υλικό: Ο σκοπός της παρούσας – ποιοτικής έρευνας είναι να αξιολογήσει την ψυχολογική επιβάρυνση την οποία υφίστανται οι νοσηλευτές που εργάζονται δίπλα σε νεογνά, στις ΜΕΝΝ και ΜΑΦ στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ καθώς και τους μηχανισμούς άμυνας που αναπτύσσουν προκειμένου να διάγουν μια ήρεμη και φυσιολογική ζωή. Διανεμήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο σε 107 νοσηλευτές των 2 νοσοκομείων, συλλέχθηκαν 102 και τα δεδομένα αναλύθηκαν με ποσοτική μέθοδο.
Αποτελέσματα: Όσο αφορά στον παράγοντα σωματική κόπωση το δείγμα εμφανίζει αυξημένη τάση 90,2%, και άγχος το 86,3%. Ειδικότερα η συναισθηματική φόρτιση των νοσηλευτών παρουσιάζει υψηλές τιμές 64%, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των τμημάτων και της ηλικίας των ασθενών ενώ η σωματική καταβολή 90,2%, είναι απόρροια των πολυετών βαρδιών της δυσχέρειας της οριζόντιας και κάθετης επικοινωνίας και της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Η ικανοποίηση που φαίνεται να λαμβάνουν οι νοσηλευτές από την δουλειά τους φαίνεται να είναι υψηλή 94,2%. Τελικά οι νοσηλευτές που αναπτύσσουν έναν ή περισσότερους μηχανισμούς άμυνας, παρουσιάζουν λιγότερες αρνητικές αντιδράσεις.
Συμπεράσματα: Η ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση των νοσηλευτών που εργάζονται στις νεογνικές ΜΕΝ και ΜΑΦ είναι αδιαμφισβήτητη. Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) σε συνδυασμό με την έλλειψη ύπνου, τα αυξημένα επαγγελματικά και οικογενειακά καθήκοντα, τα εξαντλητικά ωράρια καθώς και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, δημιουργεί ένα επισφαλές εργασιακό περιβάλλον και μειώνει την απόδοση των νοσηλευτών ορίζοντας έτσι έναν αέναο φαύλο κύκλο στον οποίο το στρες παίζει κυρίαρχο ρόλο. Για να αντιρροπήσουν την κατάσταση αυτή, αναπτύσσουν ο καθένας διαφορετικούς μηχανισμούς άμυνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχολογική επιβάρυνση, Επαγγελματική εξουθένωση, Ικανοποίηση, Επικοινωνία, Ενσυναίσθηση, Συναισθηματική νοημοσύνη, MENN, ΜΑΦ, Νεογνική νοσηλεύτρια, Προωρότητα, Μηχανισμοί άμυνας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
132
Αριθμός σελίδων:
142
Lymperopoulou Rodanthi MSc.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο