Διερεύνηση και σύγκριση των νοσηλειών με κατάχρηση ουσιών στα τμήματα οξέων του ΨΝΑ τα έτη 2014 και 2017-Ανάλυση δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876360 67 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Φράγκου Μάρθα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μ. Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Β. Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μ.Μ. Μαλλιώρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση και σύγκριση των νοσηλειών με κατάχρηση ουσιών στα τμήματα οξέων του ΨΝΑ τα έτη 2014 και 2017-Ανάλυση δεδομένων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση και σύγκριση των νοσηλειών με κατάχρηση ουσιών στα τμήματα οξέων του ΨΝΑ τα έτη 2014 και 2017-Ανάλυση δεδομένων
Περίληψη:
Ως φάρμακο ορίζεται κάθε ουσία που υπεισέρχεται στον οργανισμό και λόγω αυτής προκαλούνται αλλαγές τόσο στην δομή και στην λειτουργία του σώματος όσο και στο ψυχικό «όργανο». Τα φάρμακα που επιδρούν στην βιολογική και ψυχική σφαίρα ενός ατόμου και ευθύνονται για σημαντικές αλλαγές στη σωματική λειτουργία και τον ψυχισμό του λήπτη ονομάζονται ψυχοτρόπα και διακρίνονται σε εξαρτησιογόνα και μη- εξαρτησιογόνα. Οι κυριότερες εξαρτησιογόνες ουσίες είναι ο καπνός, το αλκοόλ, οι αμφεταμίνες, τα ευρείας κατανάλωσης ηρεμιστικά, τα βαρβιτουρικά και τα οπιούχα-οπιοειδή (μορφίνη-ηρωίνη). Από την άλλη πλευρά, η κάνναβη και τα παράγωγα αυτής (μαριχουάνα-χασίς) συνθέτουν τη κατηγορία των μη-εξαρτησιογόνων φαρμάκων.
Η φάρμακο-εξάρτηση ή αλλιώς η τοξικομανία αφορά την κατανάλωση ενός ναρκωτικού με επαναλαμβανόμενο ρυθμό ακόμα και με καταναγκαστικό τρόπο, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται αυτόματη τάση αύξησης της δόσης από την στιγμή που ο οργανισμός προσαρμόζεται (ανοχή) στις επενέργειες της ουσίας. Το πρόβλημα των ουσιο-εξαρτήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμων ουσιών-καπνού, αλκοόλ, ψυχοδραστικών φαρμάκων) αποτελεί σήμερα ένα μείζον και συνεχώς μεταβαλλόμενο πρόβλημα τόσο στη χώρα μας, όσο και στις άλλες χώρες.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί αυξητική τάση των ατόμων, που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και συγκεκριμένα στα τμήματα οξέων περιστατικών λόγω ψυχικών διαταραχών, αλλά και διαταραχών της συμπεριφοράς, οι οποίες μπορεί να οφείλονται στη χρήση πολλαπλών φαρμάκων ή άλλων ψυχοδραστικών ουσιών. Η Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Νόσων και των Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) έχει κατατάξει τις συγκεκριμένες νοσολογικές καταστάσεις στο V κεφάλαιο ταξινόμησης της ICD-10. Ειδικότερα, ο τριψήφιος κωδικός που τις περιλαμβάνει είναι ο F19, ο οποίος και αποτελείται από 9 επιμέρους υποκατηγορίες (F19.1-F19.9).
Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας εστιάζει στην ιδιαίτερη αυτή πληθυσμιακή ομάδα (άτομα με κατάχρηση και εξάρτηση από τις ουσίες), χαρακτηριστικό της οποίας είναι η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει, προβλήματα που δεν περιορίζονται στα αμιγώς ζητήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, αλλά έχουν και αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική ζωή του πάσχοντα.
Η διπλωματική εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό.
Στο πρώτο και θεωρητικό μέρος θα συζητηθεί η έννοια του επείγοντος, οι ψυχικές διαταραχές που αφορούν τους χρήστες ουσιών, τον ρόλο της επείγουσας ψυχιατρικής αντιμετώπισης καθώς και το τι καλείται να αντιμετωπίσει η ψυχιατρική κοινότητα στο πλαίσιο μιας νοσηλείας (ακουσίας και εκούσιας) στα τμήματα οξέων περιστατικών του ΨΝΑ.
Στο δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, θα παρουσιαστούν τα στατιστικά στοιχεία που θα προκύψουν ανάλογα με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν και θα συζητηθούν. Ακολουθούν τα συμπεράσματα της έρευνας, όπως τελικώς αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ευρημάτων και την αιτιολογική και συσχετική τους ανάλυση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εξαρτησιογόνες ουσίες, Νοσηλείες, Τμήμα οξέων, Ψυχιατρείο, Ψυχικές διαταραχές, Σωματικές επιπτώσεις, F19
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
100
Διερεύνηση και σύγκριση των νοσηλειών με κατάχρηση ουσιών στα τμήματα οξέων του ΨΝΑ τα έτη 2014 και 2017-Ανάλυση δεδομένων.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο