Σχέση της ποσότητας σπλαχνικού και υποδόριου κοιλιακού λίπους με την έκταση της περιφερικής αθηρωμάτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876389 64 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κυρίτση Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Τούτουζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση της ποσότητας σπλαχνικού και υποδόριου κοιλιακού λίπους με την έκταση της περιφερικής αθηρωμάτωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχέση της ποσότητας σπλαχνικού και υποδόριου κοιλιακού λίπους με την έκταση της περιφερικής αθηρωμάτωσης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (ΠΑΝ) αφορά στην διαταραχή ροής στα κάτω άκρα και συχνά υποδιαγιγνώσκεται. Κύριο αίτιο της νόσου είναι η αθηροσκλήρυνση, ο παθογενετικός μηχανισμός της οποίας στηρίζεται στην αγγειακή φλεγμονή και την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Ο λιπώδης ιστός αναγνωρίζεται πλέον ως ενδοκρινές όργανο με σημαντική δράση στην παραγωγή ορμονών που επηρεάζουν το καρδιομεταβολικό προφίλ. Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν τη σύνθετη φυσιολογία των διαφορετικών τύπων λιπώδους ιστού ανάλογα με την κατανομή τους στο σώμα, καθώς και την επίδραση τους στην αγγειακή φλεγμονή και αθηροσκλήρυνση.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης σπλαχνικού και υποδόριου λιπώδους ιστού με το αθηρωματικό φορτίο της κοιλιακής αορτής και των λαγόνιων αρτηριών.
Υλικά/Μέθοδοι : Πραγματοποιήθηκε αναδρομική ανάλυση των εικόνων αξονικών τομογραφιών κοιλίας 99 ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2015 έως και Ιανουαρίου 2017. Με ειδικό πρωτόκολλο, ποσοτικοποιήθηκε ο σπλαχνικός και υποδόριος λιπώδης ιστός. Ο υπολογισμός του φορτίου ασβεστίου στην κοιλιακή αορτή χρησιμοποιείται ως δείκτης αθηρωμάτωσης των περιφερικών αγγείων και για το σκοπό αυτό εφαρμόστηκε το Agatston score.Επίσης, εξετάστηκε η παρουσία ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής.
Αποτελέσματα : Από την ανάλυση αυτή, αποδεικνύεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της έκτασης του σπλαχνικού λιπώδους ιστού και του φορτίου ασβεστίου (r=0.557, p=<0.001). Επίσης, η έκταση του υποδόριου λιπώδους ιστού συσχετίστηκε αρνητικά με το φορτίο ασβεστίου χωρίς όμως να παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση (r=-.129, p=0.204). Πραγματοποιήθηκαν περεταίρω συσχετίσεις με την ηλικία και το φύλο. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην έκταση του σπλαχνικού λιπώδους ιστού και της ηλικίας (r=-0.80, p= 0.437), καθώς ούτε με το αορτολαγόνιο αθηρωματικό φορτίο. Αντίθετα, η ηλικία εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με την έκταση του υποδόριου λιπώδους ιστού (r=-0.230,p=0.024).Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι άνδρες εμφανίζουν αυξημένη έκταση σπλαχνικού λιπώδους ιστού σε σχέση με τις γυναίκες (p=0.026) και αυξημένες τιμές αορτολαγόνιου αθηρωματικού φορτίου (r= 0.289, p=0.004). Αντίθετα, το γυναικείο φύλο εμφανίζει αυξημένη εναπόθεση υποδόριου λιπώδους ιστού, σχέση που δεν εμφανίζει όμως στατιστική σημαντικότητα (p=0,919). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές του φορτίου ασβεστίου είναι αυξημένες με στατιστική σημαντικότητα σε ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο και σε ασθενείς με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής σε σχέση με τις τιμές των υγιών- μαρτύρων. Επίσης, δεν φάνηκε στατιστική σημαντικότητα μεταξύ της έκτασης του υποδόριου και του σπλαχνικού λιπώδους ιστού ανάμεσα στις διαφορετικές μελετώμενες ομάδες. Τέλος, αυξημένες τιμές του λόγου σπλαχνικού προς υποδόριου λιπώδους ιστού παρατηρούνται σε ασθενείς με αυξημένο αορτολαγόνιο φορτίο ασβεστίου.
Συμπεράσματα : Σε αυτή τη μελέτη, φάνηκε ότι η έκταση του σπλαχνικού λιπώδους ιστού συσχετίζεται θετικά με το αορτολαγόνιο φορτίο ασβεστίου. Αυτά τα δεδομένα είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα γνώση για την σύνθετη επίδραση του λιπώδους ιστού στην αθηροσκλήρυνση και την αγγειακή φλεγμονή. Η αξονική τομογραφία δίνει σημαντικές πληροφορίες για την έκταση του σπλαχνικού και του υποδόριου λιπώδους ιστού, καθώς επίσης και για την ασβέστωση του αορτολαγόνιου αγγειακού δικτύου. Περεταίρω μελέτες θα πρέπει να γίνουν ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η συσχέτιση των καινούργιων απεικονιστικών δεικτών με καρδιομεταβολικούς παράγοντες ώστε να δίδονται πιο αξιόπιστες πληροφορίες για την ανεύρεση ομάδας ασθενών που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακού συμβάματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λιπώδης ιστός, Καρδιομεταβολικός κίνδυνος, Υποδόριος λιπώδης ιστός, Σπλαχνικός λιπώδης ιστός, Αθηροσκλήρυνση, Αξονική τομογραφία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
189
Αριθμός σελίδων:
101

Papanikolaou Paraskevi Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.