Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου (1923-1940).

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876398 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καρανικόλα Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ ,ΕΚΠΑ
Δημοσθένης Δασκαλάκης,Καθηγητής, ΠΤΔΕ ,ΕΚΠΑ
Ρέα Κακάμπουρα,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου (1923-1940).
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου (1923-1940).
Περίληψη:
Η παρούσα Διπλωματική έχει ως στόχο τη μελέτη της οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου και στις αλλαγές που επιχειρήθηκαν την περίοδο αυτή στο πεδίο αυτό. Η Εργασία διαιρείται σε τέσσερα Κεφάλαια. Αρχικά παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα ως το 1922 και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που συντελούνται κατά το Μεσοπόλεμο στην Ελλάδα. Στο τμήμα που αναφέρεται στις Νομαρχίες και τη Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται επισκόπηση του θεσμού της Νομαρχίας που αποτελεί μονάδα αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης και των προσπαθειών για θεσμοθέτηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δευτέρου Βαθμού. Τέλος γίνεται αναφορά στις αλλαγές που έλαβαν χώρα στο επίπεδο των δήμων και των Κοινοτήτων την περίοδο του Μεσοπολέμου.
Από τη μελέτη, διαπιστώνουμε ότι στο Μεσοπόλεμο η προσπάθεια εφαρμογής του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν ευοδώθηκε παρά το γεγονός ότι διαμορφώθηκε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι σημαντικότερες αλλαγές είχαν γίνει ήδη πριν το Μεσοπόλεμο, στα 1912 και στην υπό εξέταση περίοδο οι Δήμοι και οι Κοινότητες λειτουργούν βάσει του θεσμικού αυτού πλαισίου και οι αλλαγές που συντελέσθηκαν είναι λιγοστές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες, Μεσοπόλεμος, Ελλάδα, Νομάρχης, Δήμαρχος.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
160
Αριθμός σελίδων:
125

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ TELIKH.pdf
845 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.