Συγκριτική μελέτη δεξιάς και αριστερής θωρακοτομής για την αποκατάσταση ατρησίας οισοφάγου με δεξιό αορτικό τόξο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876417 106 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μεντεσίδου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σκανδαλάκης Παναγιώτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τρουπής Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πιάγκου Μαρία, Επ. Καθ., Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη δεξιάς και αριστερής θωρακοτομής για την αποκατάσταση ατρησίας οισοφάγου με δεξιό αορτικό τόξο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική μελέτη δεξιάς και αριστερής θωρακοτομής για την αποκατάσταση ατρησίας οισοφάγου με δεξιό αορτικό τόξο
Περίληψη:
Εισαγωγή: Διχογνωμία επικρατεί σχετικά με το αν η βέλτιστη προσπέλαση για την αποκατάσταση της ατρησίας οισοφάγου που συνδυάζεται με δεξιό αορτικό τόξο είναι η δεξιά ή η αριστερή θωρακοτομή.
Μεθοδοι: Συγκριτική μελέτη μεταξύ δεξιάς και αριστερής προσπέλασης για την αποκατάσταση της ατρησίας οισοφάγου με δεξιό αορτικό τόξο που περιλαμβάνει: α) συστηματική ανασκόπηση των επιπλοκών και θανάτων, εξαιρώντας τις μελέτες που εξετάζουν ατρησίες οισοφάγου μεγάλου μήκους και θωρακοσκοπικές επεμβάσεις και β) ανασκόπηση της χειρουργικής ανατομίας σε σχέση με τις χειρουργικές επιπλοκές.
Αποτελέσματα: Παρ’ ότι δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ δεξιάς και αριστερής προσπέλασης στα ποσοστά επιπλοκών (9/29 vs. 1/6, p=0.64) και στα ποσοστά θανάτων (2/29 vs. 0/6, p=0.57), στην ομάδα της δεξιάς προσπέλασης παρατηρήθηκαν μοναδικές θανατηφόρες ανατομικές επιπλοκές—όπως μαζική αιμορραγία εξαιτίας κάκωσης του δεξιού αορτικού τόξου—. Οι περιπτώσεις στις οποίες απέτυχε η αποκατάσταση μέσω δεξιάς θωρακοτομής και χρειάστηκαν μετατροπή σε αριστερή θωρακοτομή εμφάνισαν σημαντικά περισσότερες επιπλοκές (3/3) σε σχέση με τις περιπτώσεις που διορθώθηκαν εξαρχής με αριστερή προσπέλαση (1/6) και αυτές που η επέμβαση ολοκληρώθηκε από τα δεξιά (9/29) (p=0.024). Επίσης, οι δεξιές θωρακοτομές που χρειάστηκαν μετατροπή σε αριστερή θωρακοτομή εμφάνισαν σημαντικά αυξημένη συχνότητα αποκατάστασης σε στάδια (4/9) σε σχέση με τις δεξιές θωρακοτομές που δεν χρειάστηκαν μετατροπή (5/38) και τις αριστερές θωρακοτομές (0/6) (p=0.03).
Συμπεράσματα: Δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η δεξιά θωρακοτομή αποτελεί ισότιμη εναλλακτική της αριστερής θωρακοτομής για την αποκατάσταση της ατρησίας οισοφάγου με δεξιό αορτικό τόξο. Και οι δύο προσπελάσεις μπορεί να κριθούν απαραίτητες και, ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει εξοικείωση με τη χειρουργική ανατομία και των δύο ημιθωρακίων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ατρησία οισοφάγου, Αριστερή θωρακοτομή, Δεξιό αορτικό τόξο, Δεξιά θωρακοτομή, Συστηματική ανασκόπηση, Χειρουργική ανατομία μεσοθωρακίου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
53

Mentesidou Anastasia MSc.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.