Παθολογική χρήση του διαδικτύου και Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα σε φοιτητικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876441 90 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-21
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Φωτεινού Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πέτρος Ρούσσος, αναπληρωτής καθηγητής, τμήμα ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Ντιάνα Χαρίλα, ΕΔΙΠ, τμήμα ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Λίσσυ Κανελλοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, τμήμα ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παθολογική χρήση του διαδικτύου και Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα σε φοιτητικό πληθυσμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παθολογική χρήση του διαδικτύου και Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα σε φοιτητικό πληθυσμό
Περίληψη:
Η παθολογική χρήση του διαδικτύου αποτελεί μια ερευνητική θεματική, η οποία τα τελευταία χρόνια προσελκύει όλο και περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς λόγω της ευρείας χρήσης του διαδικτύου στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, κρίνεται απαραίτητη η σε βάθος προσέγγιση του φαινομένου και η αξιοποίηση των γνώσεων που προκύπτουν στο επίπεδο της κλινικής πρακτικής. Ωστόσο, η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο δεν έχει καταλήξει ακόμα σε σαφή αποτελέσματα ως προς μια πιο συγκεκριμένη και όσον το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση της πολυπλοκότητας του φαινομένου. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της παθολογικής χρήσης του διαδικτύου σε σχέση με τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ) σε φοιτητικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, η διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ των ανωτέρω μεταβλητών, των πιθανών διαφορών ανάλογα με το φύλο και τον χρόνο ενασχόλησης με το διαδίκτυο ημερησίως και τέλος η πιθανή δυνατότητα πρόβλεψης της παθολογικής χρήσης του διαδικτύου από τα ΠΔΣ και τη μεταβλητή του χρόνου. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 199 φοιτητές, εκ των οποίων οι 49 ήταν άντρες και οι 154 ήταν γυναίκες. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν : α) Αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, β) GPIUS (Greek Problematic Internet Use Scale) - Ελληνική Κλίμακα Προβληματικής Χρήσης του Διαδικτύου, γ) YSQ – S3 (Young Schema Questionnaire, short version, 3rd edition) – Ερωτηματολόγιο Πρώιμων Δυσλειτουργικών Σχημάτων του Young. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της παθολογικής χρήσης του διαδικτύου και των ΠΔΣ, ενώ το φύλο και ο χρόνος ενασχόλησης δεν δύνανται να δράσουν διαφοροποιητικά ως προς την χρήση του διαδικτύου. Από την πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε ότι τα ΠΔΣ σε συνδυασμό με τον χρόνο ενασχόλησης μπορούν να προβλέψουν την παθολογική χρήση του διαδικτύου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα, διαδίκτυο, φοιτητές
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
74
Παθολογική χρήση διαδικτύου και Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα- ΦΩΤΕΙΝΟΥ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο