Μια έρευνα για το βαθμό χρήσης ιστοσελίδων διαδικτυακών γνωριμιών από νεαρούς ενήλικες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876600 88 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παγκάλου Μελίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσέργας Νικόλαος, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μινέρβα Mελπωμένη Μαλλιώρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασιλική - Αναστασία Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια έρευνα για το βαθμό χρήσης ιστοσελίδων διαδικτυακών γνωριμιών από νεαρούς ενήλικες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μια έρευνα για το βαθμό χρήσης ιστοσελίδων διαδικτυακών γνωριμιών από νεαρούς ενήλικες
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το φαινόμενο των ιστοσελίδων διαδικτυακών γνωριμιών και τη χρήση τους από νεαρούς ενήλικες. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας ποσοτικής μελέτης σχετικά με τα ποσοστά χρήσης ιστοσελίδων διαδικτυακών γνωριμιών από ενήλικες με έμφαση στις ηλικίες 18-30 ετών. Πρωταρχικός στόχος της μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση του ποσοστού χρήσης των νέων άνω των 18 ετών στις εν λόγω ιστοσελίδες σε βαθμό που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανησυχητικός. Περαιτέρω η μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση τόσο της σχέσης του ατόμου με τις ιστοσελίδες διαδικτυακών γνωριμιών (πιθανών κοινών εμπειριών ή κινδύνων κατά τη χρήση τους), όσο και στη προσέγγιση του φαινομένου με βάση το φύλο, την ηλικία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Παράλληλα, διερευνήθηκε ο τρόπος αλλά και ο σκοπός χρήσης των ιστοσελίδων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 431 άτομα, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας έγινε χρήση ποσοτικής μεθοδολογίας. Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν βασίστηκαν στην ποσοτική μέτρηση με χορήγηση ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς. Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη, τα κοινωνικό- δημογραφικά στοιχεία και το ερωτηματολόγιο των 20 ερωτήσεων της Κλίμακας Young για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Οι ερωτήσεις αυτού εστίαζαν στον τρόπο χρήσης, αλλά και στο βαθμό επιρροής, αντικαθιστώντας το αντικείμενο μελέτης από «Διαδίκτυο» σε «Ιστοσελίδες διαδικτυακών γνωριμιών». Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε διαδικτυακά. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι:
1. Οι άνδρες «φλερτάρουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περισσότερο από τις γυναίκες.
2. Η απουσία συσχέτισης οικογενειακής κατάστασης του χρήστη και τάσης να ψεύδεται στις ιστοσελίδες διαδικτυακών γνωριμιών.
3. Οι γυναίκες δέχονται συχνότερα σεξουαλική παρενόχληση από τους άνδρες.
4. Οι γυναίκες είναι πιθανό να νιώσουν εκτεθειμένες κατά 8,3% περισσότερο από τους άνδρες
5. Όσο αυξάνεται η ηλικία του χρήστη, τόσο μειώνεται η πιθανότητα να νιώσει εκτεθειμένος (Οι νεαρές γυναίκες αποτέλεσαν την πιο ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού)
6. Η ηλικία δεν επηρεάζει το επίπεδο εθισμού του χρήστη.
7. Οι άνδρες και οι γυναίκες είναι το ίδιο εθισμένοι μεταξύ τους.
8. Ο πληθυσμός των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες σε φυσιολογικά πλαίσια («φυσιολογικότητα» στη χρήση).
9. Το 1,39% πληθυσμού της έρευνας βρίσκεται στην ανώτερη κλάση εθισμού
10. Το 60% του πληθυσμού της έρευνας παρουσιάζει φυσιολογική χρήση.
11. Από την έρευνα, 167 άτομα χαρακτηρίζονται ως «σε κίνδυνο» (μτφ. in danger).
12. Οι «Ετεροφυλόφιλοι χρήστες» δεν είναι τόσο ενεργοί στα «Μέσα γνωριμιών», σε σχέση με εκείνους που δήλωσαν «Ομοφυλόφιλοι» και «Αμφιφυλόφιλοι».
Χρειάζεται να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δε δύναται να γενικευτούν σε όλους τους νεαρούς της Ελλάδος και το συγκεκριμένο δείγμα δεν επιλέγεται ως αντιπροσωπευτικό. Ωστόσο, είναι φανερό ότι τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το μεγάλο ποσοστό διάδοσης των εν λόγω ιστοσελίδων και τους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν συμφωνούν σε αρκετά σημεία με αποτελέσματα ξένων ερευνών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδικτυακός εθισμός, Ιστοσελίδες γνωριμιών, Κοινωνικά δίκτυα, Διαδικτυακοί χρήστες, Διαδικτυακή συνομιλία/κουβέντα, Διαδικτυακές σχέσεις, Σεξ μέσω διαδικτύου, Μηνύματα ερωτικού περιεχομένου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
154
Αριθμός σελίδων:
118

Διπλωματική Εργασία 2019- Μελίνα Παγκάλου-converted.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.