Περί των Παναθηναίων των εν Αθήναις στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια. Όψεις της εορτής από τον Καίσαρα Αύγουστο έως τον Θεοδόσιο Β΄.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876613 282 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-23
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Λιαπάτης Κωνσταντίνος-Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σοφία Ανεζίρη - Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Νίκος Γιαννακόπουλος - Αναπλ. Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Στυλιανός Κατάκης - Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περί των Παναθηναίων των εν Αθήναις στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια. Όψεις της εορτής από τον Καίσαρα Αύγουστο έως τον Θεοδόσιο Β΄.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Περί των Παναθηναίων των εν Αθήναις στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια. Όψεις της εορτής από τον Καίσαρα Αύγουστο έως τον Θεοδόσιο Β΄.
Περίληψη:
Τα Παναθήναια της Αθήνας συνέχισαν να αποτελούν τη σημαντικότερη αθηναϊκή εορτή και στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια. Η σημασία αυτή, όμως, δεν προσέλκυσε μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον των ερευνητών σε ικανοποιητικό βαθμό. Στόχος του γράφοντος με την διπλωματική αυτή εργασία είναι να καταθέσει μία νέα συνολική προσέγγιση της πεντετηρικής εορτής προς τιμήν της Αθηνάς Πολιάδος και των αγώνων της στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια. Η παρούσα μελέτη αξιοποιεί τις σχετικές γραμματειακές, επιγραφικές, νομισματικές και αρχαιολογικές πηγές. Έχει θεματική κι όχι χρονολογική διάρθρωση, περιλαμβάνει έξι ενότητες κι ένα παράρτημα, συνοδεύεται από δύο καταλόγους εικόνων και επιγραφών, ενώ για πρώτη φορά συγκεντρώνονται σε αναλυτικούς πίνακες όλοι οι γνωστοί από τις πηγές νικητές και αγωνοθέτες των Παναθηναίων των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων.
Αρχικά, στην ενότητα I αναλύεται η Παναθηναϊκή πομπή και το Παναθηναϊκό πλοίο. Εν συνεχεία, στην ενότητα II εξετάζεται η σχέση του αυτοκράτορα Αδριανού με την εορτή και τους αγώνες της. Η ενότητα III πραγματεύεται τους αγώνες των Παναθηναίων. Στην ενότητα IV αναλύονται τα στοιχεία εκείνα των Παναθηναίων που διατηρούσαν ζωντανή την ιστορική μνήμη των Αθηναίων και παρέπεμπαν στο ένδοξο παρελθόν της Αθήνας. Στην ενότητα V διερευνάται ο αντίκτυπος της εισβολής των Ερούλων στα Παναθήναια και η ακόλουθη ιστορία της εορτής στον ύστερο 3ο και σε όλο τον 4ο αιώνα. Η ενότητα VI αφορά τις τελευταίες μαρτυρίες, τις οποίες διαθέτουμε για τα Παναθήναια, το τέλος τους και τον λόγο για τον οποίο αυτά έπαυσαν οριστικά. Τέλος, στο παράρτημα γίνεται λόγος για τον αιτιολογικό μύθο των Παναθηναίων και σχολιάζεται η θεωρία περί γενεθλίων της Αθηνάς ανήμερα της Παναθηναϊκής πομπής, ενώ μέσω μαρτυριών των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων θα υποστηριχθεί ότι στην πραγματικότητα τα γενέθλια της Αθηνάς δεν αφορούσαν τα Παναθήναια της Αθήνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Παναθήναια, θεά Αθηνά, Αθηνά Πολιάς, Αθηναίοι, Αθήνα, Παναθηναϊκή πομπή, Παναθηναϊκό πλοίο, Αδριανός, αγώνες, εορτή, θρησκεία, ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
457
Αριθμός σελίδων:
172

Λιαπάτης Κωνσταντίνος Ανδρέας - διπλωματική εργασία.pdf
23 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.