Διασφάλιση Ποιότητας στη Λειτουργική Μαγνητική Απεικόνιση - fMRI

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876713 185 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παπαβραμίδης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αστρακάς Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καλέφ-Εζρά Τζων, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κουρκουμέλης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διασφάλιση Ποιότητας στη Λειτουργική Μαγνητική Απεικόνιση - fMRI
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διασφάλιση Ποιότητας στη Λειτουργική Μαγνητική Απεικόνιση - fMRI
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διασφάλιση ποιότητας και τη δημιουργία τιμών αναφοράς στη λειτουργική μαγνητική απεικόνιση, στον καινούριο μαγνητικό τομογράφο της εταιρίας Phillips, στατικού μαγνητικού πεδίου 3Τ, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η διασφάλιση της ποιότητας πραγματοποιήθηκε εξετάζοντας τη σταθερότητα του απεικονιστικού συστήματος, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της AAPM και του FBIRN, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, καθώς επίσης και την συμπεριφορά του με χρήση κάποιων παραμέτρων και εξαρτημάτων, όπως τα συνήθη φώτα, τον δυναμικό φωτισμό μαζί με τον βιντεοπροβολέα του συστήματος και τη χρήση του υποστηρικτικού συστήματος λειτουργικής απεικόνισης SensaVue, που δίνει το οπτικό ερέθισμα στον ασθενή. Αν και το πρωτόκολλο της AAPM δεν επαρκεί για την εκτίμηση της σταθερότητας του συστήματος, εξάγει κάποιους βασικούς δείκτες, που ποσοτικοποιούν την παρουσία παραμορφώσεων ή ghosting, που είναι σημαντικά στις εξετάσεις λειτουργικής. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε πάνω στο ομοίωμα του συστήματος και με χρήση δύο διαφορετικών πηνίων εγκεφάλου. Οι δείκτες λογαριάστηκαν με τη βοήθεια προγράμματος (script) που αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Matlab, το οποίο εξήγαγε και τις χαρακτηριστικές εικόνες που περιγράφει το πρωτόκολλο του FBIRN. Οι δείκτες που εξήχθησαν ήταν οι SNR, SFNR, Percent fluctuation και Drift, με τους τρεις πρώτους να έχουν άμεση συσχέτιση με την σταθερότητα συναρτήσει του χρόνου, αφού παράγονται με βάση τα 200 δυναμικά της κεντρικής τομής του ομοιώματος που μελετήθηκαν στην παρούσα ανάλυση. Η μελέτη έδειξε ότι το απεικονιστικό σύστημα χαρακτηρίζεται από καλή μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, καθώς και ότι οι παράγοντες-εξαρτήματα δεν επηρεάζουν την λειτουργία του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα εικόνας, Μαγνητικός τομογράφος, Λειτουργική μαγνητική τομογραφία, Πρωτόκολλα AAPM και FBIRN, Έλεγχος σταθερότητας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
182