Dissecting the role of endothelial cells as atypical cancer antigen presenting cells using conditional MHCII KO mice.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876741 81 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-26
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κάτσα Ελένη-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Κόλλιας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αϊδίνης Βασίλης, Ερευνητής Α΄, Ινστιτούτο Ανοσολογίας, Ίδρυμα Αλέξανδρος Φλέμιγκ
Κωστούρου Βασιλική, Ερευνήτρια Γ΄, Εργαστήριο Ενδοθηλιακής Βιολογίας & Παθοφυσιολογίας, Ίδρυμα Αλέξανδρος Φλέμιγκ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Dissecting the role of endothelial cells as atypical cancer antigen presenting cells using conditional MHCII KO mice.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ταυτοποίηση του ρόλου των ενδοθηλιακών κυττάρων ως μη-τυπικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα στα πλαίσια του καρκίνου του πνεύμονα.
Περίληψη:
Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, επικεντρωθήκαμε στον καρκίνο του πνεύμονα. Είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η κύρια ενασχόληση του εργαστηρίου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εργασία αυτή.
Οι όγκοι είναι πολύπλοκοι, αποδιοργανωμένοι και χαοτικοί, όπου τα καρκινικά κύτταρα συνυπάρχουν και παράλληλα εξελίσσονται με το στρώμα τους. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι τα πιο σημαντικά στρωματικά κύτταρα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου και δείχνουν πολύ καλοί υποψήφιοι για την εξάλειψη του.
Έπειτα από αναζήτηση στην βιβλιογραφία είδαμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο πεδίο έρευνας σχετικά με την πρόγνωση. Αν και ο αριθμός των μελετών πάνω στον καρκίνο του πνεύμονα είναι τεράστιος, η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εξακολουθεί να μην είναι βέλτιστη λόγω του ευρέος φάσματος παραγόντων που επηρεάζουν την έκβαση του ασθενούς.
Τα καρκινικά ενδοθηλιακά κύτταρα (ΚΕΝ) είναι βασικά συστατικά των αιμοφόρων αγγείων του καρκίνου, τα οποία ελέγχουν τη διέλευση θρεπτικών συστατικών στον περιβάλλοντα ιστό του όγκου. Επίσης μπορούν να επηρεάσουν την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή, ελέγχοντας τη διείσδυση των κυττάρων του ανοσοποιητικού στον όγκο και ρυθμίζοντας τη δραστηριότητά τους.
Η ελαττωματική μετανάστευση Τ κυττάρων είναι ο κύριος και πιο χαρακτηρισμένος μηχανισμός που προκαλείται από τα ΚΕΝ και είναι ικανή να ρυθμίσει την ανοσολογική απάντηση. Πιο συγκεκριμένα, τα ΚΕΝ αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού και τα καρκινικά κύτταρα μέσω παρακρινούς σηματοδότησης, μιας διαδικασίας που δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη.
Έτσι, το κύριο επιστημονικό μας ερώτημα είναι εάν τα ΚΕΝ μπορούν να παρουσιάσουν σύμπλοκα μείζοντος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας ΙΙ (MΣΙ II) - καρκινικών αντιγόνων και ποια είναι η βιολογική σημασία αυτού του φαινομένου στον καρκίνο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, νέα στελέχη ποντικών έπρεπε να αναπτυχθούν με στοχευμένη διαγραφή του MΣΙ II στα ΚΕΝ προκειμένου να διασαφηνιστεί ο ρόλος τους στην παρουσίαση των καρκινικών αντιγόνων και την καρκινική ανοχή των Τ κυττάρων. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ΚΕΝ αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των μη-αιμοποιητικών κυττάρων που εκφράζουν το MΣΙ II στο καρκινικό μικροπεριβάλλον του πνεύμονα. Τα ΚΕΝ στον πνεύμονα εκφράζουν υψηλά επίπεδα ΜΣΙ ΙΙ καθώς και συν-ανασταλτικά (PDL1) μόρια, αλλά όχι συν-διεγερτικά μόρια (CD80, CD40, CD86). Αυτός ήταν ο πρώτος δείκτης μας ότι τα ΚΕΝ παίζουν σημαντικό ρόλο ως μη τυπικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα.
Πιο συγκεκριμένα, τα ποντικίσια ζωικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της διατριβής ήταν τα Cdh5 (PAC) -CreERT2 και I-AB-flox. Μετά την διασταύρωσή τους, οι απόγονοι τους είχαν διαγραφή του ΜΣΙ ΙΙ στα ενδοθηλιακά κύτταρα που βρίσκονται στον καρκίνο του πνεύμονα.
Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, προσπαθήσαμε να επαναπρογραμματίσουμε με επιτυχία ποντικίσια ΚΕΝ με σκοπό την αναστολή ανοχής στον καρκίνο και την αποκατάσταση των αντι-καρκινικών αποκρίσεων των Τ κυττάρων. Αυτό έχει απώτερο σκοπό την πρόκληση ανοσολογικής απόρριψης του όγκου με ελάχιστες ανησυχίες για σοβαρές παρενέργειες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοθηλιακά κύτταρα, Μη τυπικά αντιγονοπαρουσιαστικά, Καρκινικά ενδοθηλιακά (KEN), Μικροπεριβάλλον όγκου, Καρκίνος, Καρκίνος πνεύμονα (ΚΠ), Αντιγονοπαρουσίαση, Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, Σύμπλεγμα μείζονος ιστοσυμβατότητας ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ), Κυτταρομετρία ροής, Ζωικά μοντέλα, Ποντίκια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
105
Αριθμός σελίδων:
50

Katsa Marilena_ Master thesis.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-06-27.