Ο ρόλος της άσκησης σε παιδιά που νοσούν από λευχαιμία ή λέμφωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876865 94 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-26
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μήλα Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φιλίππου Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαριδάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της άσκησης σε παιδιά που νοσούν από λευχαιμία ή λέμφωμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της άσκησης σε παιδιά που νοσούν από λευχαιμία ή λέμφωμα
Περίληψη:
Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο της άσκησης σε παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία ή λέμφωμα, φαίνεται ότι τα προγράμματα σωματικής δραστηριότητας ή άσκησης που έχουν εφαρμοστεί σε αυτόν τον ευαίσθητο κλινικό πληθυσμό μπορούν να διαχωριστούν σε εκείνα που χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση απλών σωματικών δραστηριοτήτων της καθημερινότητας, και σε δομημένα προγράμματα άσκησης, με συγκεκριμένη διάρκεια, συχνότητα και ένταση. Τα περισσότερα δομημένα προγράμματα άσκησης περιελάμβαναν αερόβια συνεχή άσκηση μόνο, ή συνδυασμό αερόβιας άσκησης και ασκήσεων ενδυνάμωσης, ενώ ορισμένα περιείχαν επιπλέον και ασκήσεις ευλυγισίας σε συνδυασμό με τις δύο προηγούμενες μορφές άσκησης. Ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνητικών μελετών έχει αναδείξει ότι η διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (high-intensity interval training -HIIT) μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική εναλλακτική μορφή άσκησης, η οποία προκαλεί παρόμοιες ή και βέλτιστες φυσιολογικές προσαρμογές σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μορφές προπόνησης, τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε ειδικούς κλινικούς πληθυσμούς. Πιο συγκεκριμένα, η ΗΙΙΤ μπορεί να επιφέρει πολλές και ποικίλες ευεργετικές επιδράσεις, με ενδείξεις ότι μπορεί να επηρεάσει συγκεκριμένους μηχανισμούς που ελέγχουν την πορεία της νόσου του καρκίνου, ενώ υπάρχουν στοιχεία που αναδεικνύουν τα κλινικά οφέλη της HIIT σε ενήλικους ασθενείς με διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Ωστόσο, περιορισμένα είναι τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το ρόλο της άσκησης και ειδικότερα της ΗΙΙΤ κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σε παιδιά με καρκίνο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει και να συμβάλει στην ανάδειξη των αναμενόμενων ευεργετικών επιπτώσεων της άσκησης και ειδικότερα της διαλειμματικής άσκησης υψηλής έντασης (HIIT) στη βελτίωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, της καρδιοαναπνευστικής αντοχής, τη μείωση της κόπωσης και τη βελτίωση της συνολικής σωματικής και ψυχολογικής κατάστασης των παιδιών που πάσχουν από λευχαιμία ή λέμφωμα κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα πρωτόκολλα άσκησης που έχουν μέχρι τώρα εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο κλινικό πληθυσμό, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον πιθανό αντίκτυπο ενός προγράμματος υψηλής διαλειμματικής έντασης (HIIT) σε συνδυασμό με προπόνηση ενδυνάμωσης και ασκήσεις ευλυγισίας, στην ανοσολογική και καρδιοαναπνευστική λειτουργία, την υγεία, τη μυϊκή δύναμη, την κόπωση και τη συνολική ευεξία κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας που εφαρμόζεται για την συγκεκριμένη μορφή καρκίνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άσκηση, Λευχαιμία, Λέμφωμα, Παιδικός καρκίνος, Παιδιατρική ογκολογία, Αερόβια προπόνηση, Προπόνηση δύναμης, Υψηλής έντασης Διαλειμματική προπόνηση και παιδιά, Κόπωση καρκίνου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
143
Αριθμός σελίδων:
82
Μήλα Αλεξάνδρα - Ο ρόλος της άσκησης σε παιδιά που νοσούν από λευχαιμία ή λέμφωμα.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο