Το υπόμνημα του Marsilio Ficino στον πλατωνικό Φίληβο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877035 72 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-27
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κιοσόγλου Σωκράτης-Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Στείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Βάνα Νικολαϊδου Κυριανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το υπόμνημα του Marsilio Ficino στον πλατωνικό Φίληβο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το υπόμνημα του Marsilio Ficino στον πλατωνικό Φίληβο
Περίληψη:
Παρά το γεγονός ότι ο Πλατωνισμός δε σίγησε ποτέ ολοκληρωτικά κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η συστηματική του παλινόρθωση κατά την Αναγέννηση αποτελεί αναντίρρητα έργο ζωής του Marsilio Ficino, ο οποίος μετέφρασε το σύνολο του πλατωνικού corpus και σχολίασε πολλούς διαλόγους. Πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ αυτών διαδραματίζει ο Φίληβος και το σχετικό υπόμνημα του Ficino αποτελεί την κατακλείδα μιας μακράς σχολιαστικής παράδοσης του εν λόγω κειμένου. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, το υπόμνημα του Ficino μελετάται διεξοδικά, προκειμένου να ανιχνευθούν οι οφειλές του στην προηγηθείσα νεοπλατωνική παράδοση και να ανασυγκροτηθεί η ερμηνευτική του στρατηγική, η οποία έγκειται εν πολλοίς στην προσπάθεια σύζευξης ελληνισμού και χριστιανισμού.

Ειδικότερα, εξετάζονται οι θέσεις του περί του Ενός, του Θεού και του Αγαθού και υπογραμμίζεται η βαθιά οφειλή του στο έργο του Πρόκλου, από τον οποίο αντλεί αυτούσιες περικοπές. Επιπλέον, αναλύεται ο τρόπος που προσεγγίζει τα επίμαχα δίπολα νους-βούληση και γνώση-ηδονή, καθώς και η προσπάθειά του να εναρμονίσει τη θεματική του Φιλήβου με την αριστοτελική παράδοση και συγκεκριμένα με τα Ηθικά Νικομάχεια. Στην εισαγωγή της εργασίας, άλλωστε, τονίζεται ότι ο Φίληβος προσφέρεται τόσο για την ομαλή εισαγωγή των Φλωρεντινών στον Πλατωνισμό όσο και για την υποστήριξη της θέσης ότι η αριστοτελική ηθική μπορεί να συνδυαστεί με το πλατωνικό πρόταγμα. Τέλος, εξετάζεται η ερμηνεία των τριών κριτηρίων του Αγαθού που αναπτύσσονται στον Φίληβο και αναλύεται η μεθοδική προσπάθεια του Ficino να τα συνάψει με τον χριστιανικό Θεό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Πλάτων, Αναγέννηση, Φίληβος, Εν, Ηδονή, Θεός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
347
Αριθμός σελίδων:
74

Το υπόμνημα του Marsilio Ficino στον πλατωνικό Φίληβο.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-06-28.